Požadavky České asociace sester

Česká asociace sester (ČAS) předložila dnes ministrovi zdravotnictví v souvislosti s protestní akcí lékařů Děkujeme, odcházíme svých 14 požadavků a návrhů k vyřešení situace ve zdravotnictví:

1) ČAS se chce zapojit do příprav reformy

2) ČAS žádá posílení kompetencí sester a s nimi spojenou vyšší odpovědnost i plat, a to zejména v primární, domácí a zdravotně sociální péči

3) ČAS souhlasí s omezením pořizování nových technologií a efektivním využitím těch nynějších

4) ČAS podporuje protikorupční opatření ve zdravotnictví

5) ČAS se chce podílet na přípravě vyhlášek, které stanoví technické vybavení a personální zajištění ve zdravotnických zařízeních

6) ČAS je připravena spolupracovat na stanovení toho, na co má mít pacient nárok ze zdravotního pojištění

7) ČAS se chce podílet na úpravě seznamu výkonů, aby práce nelékařů měla vyšší hodnocení a pojišťovny za ni víc zaplatily

8) ČAS žádá, aby úhradová vyhláška na příští rok zvýšila platby pojišťoven za domácí péči, a zohlednila tak přesun pacientů z lůžkových zařízení do domácího ošetření

9) ČAS podporuje přerozdělení vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami

10) ČAS podporuje aktivity pojišťoven, které povedou k úsporám výdajů za léky a materiál

11) ČAS podporuje rušení deseti procent akutních lůžek v nemocnicích a nabízí spolupráci při změně na lůžka následné a zdravotně sociální péče

12) ČAS podporuje úpravy platových tarifů tak, aby rostly mzdy i ostatním zdravotníkům podobně jako lékařům

13) ČAS je připravena dál spolupracovat na přípravě vyhlášek a zákonů o vzdělávání zdravotníků a žádá zjednodušení a zlevnění registrace nelékařů

14) ČAS dál trvá na tom, aby se ze slibovaných dvou miliard korun přidalo všem zdravotníkům, nejen lékařům