„Egypt bude plnit veškeré regionální a mezinárodní závazky,“ říká Amal Mourad

Situace v Egyptě se částečně stabilizovala, pod dohledem armády dochází k demokratickému dialogu různých politických sil, do země znovu přijíždějí turisté. Přesto je Egypt i nadále vystaven tlaku událostí okolních zemí, především Libye. Z té totiž prchají tisíce Egypťanů, kteří se hromadí na libyjsko-egyptských hranicích, podobné problémy mají i Tunisané. Přerod k demokratičtějšímu a otevřenějšímu Egyptu však signalizuje i aktuální rezignace předsedy vlády, která má otevřít cestu pro vládu novou. Zásadní otázkou pro západní svět pak nadále zůstává zahraniční orientace nastávajícího „nového Egypta“. O situaci v Egyptě hovořila v Interview ČT24 z 3. března egyptská velvyslankyně v České republice Amal Mourad. Ptal se František Lutonský.  

Začal bych na hranicích Egypta a Libye, kde je závažná situace s ohledem na počty uprchlíků do Egypta. Popsala byste ten stav už jako kritický?
Je to velice závažná situace, a to nejen co se týče lidí, kteří utíkají do Egypta, ale také lidí, kteří prchají směrem do Tuniska. V Libyi je přes milion Egypťanů. Podle mých informací ale situace na egyptské hranici alarmující není. Oproti tomu lidé, kteří utíkají do Tuniska, už vyžadují asistenci právě kvůli kapacitě v Tunisku. Oni odvádějí skvělou práci, protože přijímají velký počet běženců. To je něco, co bychom měli ocenit.

Egypt je ve velmi složité situaci. V takovém přechodovém období. Je vůbec schopen nápor uprchlíků zvládnout, pakliže se situace v Libyi bude dál vyhrocovat?
Nikdo nemůže popřít, že se situace na hranicích takto vyvíjí, že je tolik Egypťanů, kteří tam přicházejí o práci a vracejí se v nelehké situaci do Egypta. Egyptská společnost je ale stmelená a chce přijmout ty, kteří se navrací. Probíhá velký evakuační proces, který podporuje celá řada přátel Egypta po světě, a doufáme, že to bude pokračovat, dokud tato složitá doba nebude za námi.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Předpokládá v tuhle chvíli Egypt nějaký vojenský zásah v Libyi?
K tomu se nyní nemohu vyjadřovat. Nicméně včera v Káhiře zasedali ministři zahraničí Ligy arabských států a věnovali se situaci v Libyi. Jedna z věcí, která je zmíněna v jejich rezoluci, je odmítnutí jakékoli zahraniční intervence v Libyi. A současně je tam požadavek, aby arabské země nadále konzultovaly a nalezly nejlepší způsob, jak tuto složitou otázku rychle vyřešit. Arabské státy nechtějí cizí intervenci v Libyi, ale pokoušejí se nalézt správné řešení pro integritu, soudržnost a bezpečnost Libye.

Zajímalo by mě, kde je v tuhle chvíli Husní Mubarak. Víte to jako zástupce egyptské vlády v zahraničí vůbec?
Dnes vrchní státní zástupce v Egyptě prohlásil, že bývalý prezident Mubarak je v Egyptě a že neopustil zemi. Je ovšem důležité si uvědomit, že jedna z nejpozitivnějších věcí, která byla deklarována po převzetí moci Nejvyšší radou ozbrojených sil, je, že nikdo není nad zákon. Ale také, že se proti nikomu nebude postupovat bez řádného procesu. Je to tedy záležitost práva a to nyní musí rozhodovat.

V tuhle chvíli v podstatě armáda Husního Mubaraka chrání, aby se nedostal do rukou prodemokratických aktivistů?
Ne, nikdo se nepokouší chopit se bývalého prezidenta Mubaraka. Máme právní stát. Nejvyšší rada ozbrojených sil převzala zodpovědnost za správu Egypta na základě lidové revoluce, která žádala transformaci směrem k lepší situaci v Egyptě. Úloha státu ani právního zřízení v Egyptě ale nebyla žádným způsobem zpochybněna. Jde o posílení právního státu, a proto mohu říct, že se nikdo nesnaží chopit se bývalého prezidenta Mubaraka.

Doufám, že dovolíte osobní otázku. Do České republiky jste byla delegována za bývalého prezidenta Husního Mubaraka. Co to znamená pro vás jako velvyslankyni Egypta v České republice a pro ostatní velvyslance, že se teď dějí v Egyptě takové bouřlivé změny?
Část mé osobnosti je egyptská občanka. Zde hovořím jako zástupkyně Egypta a jako zástupkyně Egypta podporuji proces změny, který byl přijat celou zemí. Nyní máme jiné zástupce Egypta a já prostě zastupuji Egypt, ne konkrétní osobu. Taková je realita v diplomatickém životě.

Navíc zástupci Egypta se mění. Před necelými dvěma týdny složila přísahu nová vláda, která nedoznala až takových změn, byť tam byli zástupci opozice. Dnes ale premiér oznámil rezignaci, aby armáda vybrala rovnou člověka, který sestaví novou vládu. Co to vlastně znamená?
Dovolte mi jeden krok zpět. Cílem stávajícího přechodného období je dát formu obecným požadavkům lidí směrem k vybudování nového demokratického a spravedlivějšího systému v Egyptě. A protože k tomu dochází v procesu velké transformace, kdy nemáme zvolené zástupce, prezident abdikoval a obě komory parlamentu byly rozpuštěny, jsou kroky Nejvyšší rady ozbrojených sil vystaveny národnímu dialogu. Tohoto se zúčastní různé síly a je důležité, aby to byl inkluzivní dialog, ve kterém se přijímají nápady od všech, kteří se toho dialogu účastní.
Nemohu hovořit o tom, kdy došlo k rozhodnutí změnit premiéra. Je ale jasné, že to byl výsledek procesu konzultací, které vedla Nejvyšší rada ozbrojených sil s různými hnutími v Egyptě. Skutečně doufám, že nová vláda bude pozitivním příspěvkem ke zjednodušení procesu změny.

Myslíte, že to teď směřuje k nějaké technokratické vládě?
Nemohu předjímat, jak bude vláda vypadat, nepodílím se na tom procesu. Nejdůležitější je, aby byla široce přijímána. Mandát vlády v minulosti spočíval v obnovení pořádku a institucí, aby se mohlo hospodářství opět postavit na nohy. Výsledkem událostí z posledních týdnů jsou totiž velké hospodářské problémy. Ty musí být rychle řešeny, aby to podpořilo pozitivní demokratický proces změny. Proto věřím, že soustředění se na znovunastolení pořádku předkládá specifický mandát pro vládu, jakmile bude vláda široce přijatelná.

Pokud bude jmenována vláda úředníků, řekněme vláda nějaké národní shody, vyšle tím Nejvyšší rada ozbrojených sil signál lidem v Egyptě, že i armáda má zájem opravdu se podílet na demokratických změnách?
Jasný signál zazněl v okamžiku, kdy byla armádě předána moc bývalým prezidentem. Tento okamžik představuje jasný závazek vést proces transformace směrem k demokracii. Tento závazek není potvrzen pouze dnešní změnou vlády, ale byl potvrzen již předtím. Řekla bych, že v Egyptě je široká důvěra, že je tento závazek skutečný a pravdivý.
Změna vlády nesouvisí se směřováním, ale spíš s otevřeností Nejvyšší rady ozbrojených sil směrem k dialogu, jak řídit proces změny v Egyptě. A tento závazek ke směřování k demokracii byl formulován hned na počátku a potom potvrzen několika kroky mezi tím. Spíše se tedy jedná o způsob řízení procesu změny než o směřování procesu změn. Nemůžeme popřít, že je před námi celá řada výzev.

Formují se v podhoubí těch změn třeba nové politické strany, noví vůdcové, kteří by zemi vládli?
Samozřejmě je důležité, jak se v této fázi zorganizují politické síly. Rozhodně vzniknou nové politické strany a síly, možná se to bude nějak spojovat, vyžádá si to čas. Ze zkušenosti České republiky je jasné, že vytvoření života politických stran v jakékoli demokracii je proces, který neproběhne ze dne na den.
Co můžeme podporovat, je role nezávislých osobností v politickém procesu. To by mohlo podpořit změnu, než se zformují politické strany a budou v takovém postavení, aby se mohly řádným způsobem rozvíjet, což je požadavek jakékoliv demokracie. To ale prostě potrvá určitý čas.

Bude Egypt i dál tak významným arabským spojencem Západu? Zajímá mě třeba vztah vůči Izraeli? Spíš příklon nebo odklon k této nebo od této země?
Když se Nejvyšší rada ozbrojených ujala moci, potvrdila, že Egypt bude plnit veškeré své regionální a mezinárodní závazky. To je důležité sdělení. Egypt je zodpovědný stát, který velice dobře chápe své postavení ve světě a je velice vážný ohledně plnění svých závazků. Druhá věc je, že protesty, které vedly k revoluci v Egyptě, nebyly řízeny pod vlajkou mezinárodních vztahů. Vztahy se zahraničím (s Ruskem, Čínou, Izraelem a tak dále) prostě nestály za tímto hnutím.
Je předčasné hovořit o zahraničí politice takovéto nové demokratické země. Nemám křišťálovou kouli, abych z ní něco věštila…

Na závěr něco pro české turisty: Když vyjdeme z dopisu české turistky v Hurghadě Radky Matesové, tak ta píše, že stávkují zaměstnanci hotelu, že lidé nemají co pít a že jídlo je staré, že vypadává Internet, telefonní sítě. Říká, že je to hazard, že české cestovní kanceláře posílají teď do Egypta české turisty. Viděla byste to podobně?
Skutečně neznám situaci v jednotlivých hotelích. Nicméně podle mých informací z Káhiry a od řady lidí, které znám, je to v turistických destinacích u Rudého moře pro turisty bezpečné. A navíc je to něco, co chce egyptská vláda podporovat.
A jestliže se vyskytl takovýto případ, můžeme tu situaci vyšetřit. Nicméně doufáme, že česká veřejnost se krok po kroku dozví, že je situace bezpečná, že mohou navštěvovat hotely a užívat si slunce, moře. A to samozřejmě podpoří i proces změny v Egyptě.

(redakčně káceno)