Chrámová loď velehradské baziliky se dočká obnovy

Velehrad - Celková rekonstrukce slavné baziliky Nanebevzetí Panny Marie pokračuje. První fáze projektu, který začal v roce 2008, skončila na jaře loňského roku. Opravy se tehdy dočkala nejposvátnější a také nejstarší část interiéru, příčná loď a presbytář. Teď se restaurátoři soustředí na hlavní chrámovou loď a prostory nad kůrem. Poslední oprava proběhla v kostele ve třicátých letech minulého století. Dokončení celkové rekonstrukce se očekává v roce 2013.

Video RestaurátorkaRestaurátorka Alena Moravcová o stavu stropní fresky
video

RestaurátorkaRestaurátorka Alena Moravcová o stavu stropní fresky