Starý dům skrýval pod nánosy omítky renesanční malbu

Nedvědice - Martin Říčánek koupil v roce 2007 v Nedvědici starý dům, který potřeboval rozsáhlé opravy. Po zahájení rekonstrukce na něj čekalo překvapení – pod fasádou objevil staré malby, které podle památkářů pocházejí z období renesance. Další nečekaný nález byl ukrytý pod podlahou, kde zůstaly keramické nádoby staré stovky let. Martin Říčánek uspěl s žádostí o zpamátnění domu a pustil se do oprav, které mají stavbě vrátit původní vzhled.

Na renesanční omítce byly nánosy dalších dvou novějších nátěrů, malba se doslova vyloupla ze zdi teprve po jejich odstranění. „Bohužel se nám podařilo zachránit jen fragmenty původní malby, protože části kolem oken a země byly prosekané a zalíčené vápnem. Takže nenávratně ztracené,“ popsal majitel domu.

Martin Říčánek unikátní nález nahlásil památkářům a ti mu dali možnost výběru. Měl malbu buď na vlastní náklady zrestaurovat, nebo ji pokrýt omítkou. „Nechtěli mi házet klacky pod nohy, když už mi na zrestaurování nemohli uvolnit žádné peníze,“ objasnil jejich přístup Říčánek. Do zrestaurování se nakonec rozhodl investovat vlastní úspory. Později mu památkáři pomohli se žádostí o peníze z fondů Jihomoravského kraje.

Stavební úpravy domu pochází ze dvou období – vnější fasáda je renesanční, ale uvnitř se našly starší fragmenty, které mohou pocházet až z pozdní gotiky. „Půjde patrně o vůbec nejstarší dům v Nedvědici. Neznáme přesně rok vzniku, ale dá se předpokládat, že stál už v 80. letech 16. století,“ uvedl Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu.

„Podle vybavení domu to vypadá, že tam bydlel některý významný pernštejnský úředník, který to měl z Nedvědice na nedaleký hrad Pernštejn opravdu blízko,“ popsal starosta Nedvědice Pavel Vejrosta (SNK-ED). S tím souhlasí i památkáři. „Ve své době to byl jeden z největších domů, takže se dá usuzovat, že majitel byl skutečně movitý,“ potvrdil Vácha. Tomu odpovídá i nález několika kachlí z kamen, které si v 16. století mohl dovolit skutečně málokdo. Na domě se našlo i znamení pivovarnictví, takže některý z majitelů měl nejspíše něco společného s tímto oborem.

Tak nadšený přístup majitele je vzácný, myslí si památkář

„Pan Říčánek se o ten dům začal vzorně starat. Veškeré úpravy konzultoval ještě v době, kdy dům nebyl památkou a kdy tedy nemohl získat dotace. Je to poměrně vzácný přístup,“ uvedl Vácha.

Motivy renesanční malby na fasádě domu

Ústředním námětem je scéna s měděným hadem a Mojžíšem, která je náboženská a dá se spojovat s tehdejším protestantstvím. Dále se objevují zvířata v alegorických výjevech. Ty jsou charakteristické pro manýristický styl.


V době zahájení oprav nebyl dům památkou. Jediné peníze, které mohl majitel čerpat, byly od Jihomoravského kraje. Od loňského roku má dům číslo 35 v Nedvědici statut památky. Opravy až z 90 procent hradí stát díky renesanční malbě a zachování původního stavu hospodářských budov.

/*json*/{"map":{"lat":49.456967022211,"lng":16.335983276367,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.45518165924,"lng":16.335983276367,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/