Přes sto návštěvníků si přišlo prohlédnout Základní školu ve Zdislavicích

V ZŠ a MŠ Zdislavice proběhl v sobotu 14. 1. 2012 Den otevřených dveří. Městys Zdislavice leží ve středních Čechách na Benešovsku a trvale v něm žije 549 obyvatel. Budovu školy tam mají od roku 1832. Do života současné základní devítileté školy se po celou dobu její existence promítají všechny důležité místní i celospolečenské změny. Teď ji nejvíce trápí snižující se počet žáků. Jde o spádovou školu pro několik okolních obcí.

Zdroj: ČT24 Autor: Foto: ZŠ a MŠ Zdislavice

Přesně v deset hodin, jak jsme si naplánovali, se otevřely dveře obou budov naší školy. Netrvalo dlouho a objevili se první návštěvníci -  houf malých dětí se svými rodiči. U vchodu je přivítali žáci devátého ročníku, nabídli pohoštění, požádali o zápis do pamětní knihy a předali dětem dárky. Potom se rodičů ujali pedagogové a provedli je po celé škole. Předvedli rodičům, jak pracujeme s nejmodernější didaktickou technikou, a odpovídali na zvídavé otázky.

Hosté měli možnost prohlédnout si ve třídách a na chodbách žákovské práce nebo výstupy z projektového vyučování, nahlédnout do portfolií žáků i do portfolia školy. K dispozici byl také Školní vzdělávací program. Na nástěnku jsme vyvěsili řadu diplomů – důkaz o úspěších našich žáků v olympiádách a při sportovních kláních. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout i prostory mateřské školy.

Pro děti jsme během Dne otevřených dveří připravili tvořivou dílnu, kde mohly kreslit na papíry nebo na tabuli, ty starší si zase podle šablonky vyrobily svůj vlastní dáreček.

Mezi hosty – a bylo jich více než sto – byli rodiče s budoucími prvňáčky, rodiče se současnými žáky, bývalí žáci, obyvatelé ze Zdislavic a nejbližšího okolí. Všichni byli příjemně překvapeni vzhledem a úpravou tříd nebo výzdobou na chodbách. Pochvalně hovořili i o nových lavicích a moderních pomůckách, které při výuce používáme.

Pro nás byl největší odměnou jejich zájem o školu, velmi nás ale také potěšila slova chvály nebo spokojenost, se kterou se s námi loučili. Všem, kteří naši školu navštívili, děkujeme!

Autorka textu: Irena Králová, ředitelka školy ve Zdislavicích. Článek a fotografie na Portál ČT24 do rubriky Vaše zprávy zaslala Eva Vrzalová, Mikroregion Český smaragd

Další informace o historii školy:

http://www.zdislavice.cz/zakladni-a-materska-skola/

/*json*/{"map":{"lat":49.727586329893,"lng":15.009384155273,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.693396838305,"lng":14.981918334961,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/