Geosan chce odpad z lagun skladovat v Ostravě

Ostrava - Až sto tisíc tun odpadu z ropných lagun chce firma Geosan skladovat přímo v Ostravě. O povolení požádala Moravskoslezský kraj. Zatímco ten je zásadně proti, město se skladováním odpadu ve městě souhlasí. Chce za to ale peníze.

Osmnáct měsíců – doba, na kterou chce Geosan uložit odpad z lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo. Podle kraje by to zhoršilo životní prostředí. „Především se jedná o zvýšenou prašnost a všichni víme, že Ostrava je regionem postiženým zhoršenou kvalitou ovzduší v oblasti prachu a samotný proces je už příliš dlouhý a nerespektuje žádná původní ustanovení,“ vyjádřil se náměstek hejtmana MS kraje Miroslav Novák. Ostravské laguny měly být původně vytěženy do konce loňského roku, firma Geosan nakonec ale zjistila, že je v nich o 70 tisíc tun ropných kalů více, než si původně myslela. A právě tento odpad chce v areálu Ostrama dočasně uložit. Do doby, než pro něj najde odběratele. Povolit nebo nepovolit? Město a kraj se na případném skladování odpadu v Ostravě nemohou shodnout.

Video Reportáž Pavly Daňkové
video

Reportáž Pavly Daňkové

„Řekli jsme ano pod jedinou podmínkou a to je ta, že zhotovitel zakázky složí finanční jistinu a v případě nedodržení termínu by tato částka byla použita na likvidaci této zátěže,“ uvedl náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej.

„Stát platí Geosanu, který by zaplatil zpět státu, ať si to odstraní sám. To řešení je podivné,“ myslí si náměstek hejtmana Miroslav Novák. Odpad z lagun se jako palivo dosud odváží na skládku v Litvínově, odkud putuje do cementárny v Čížkovicích. Proti jeho spalování ale protestují tamní obyvatelé i ekologické organizace. A právě proto chce Geosan odpad z lagun skladovat v Ostravě.