Tříkrálová sbírka na Hlučínsku

Začátek kalendářního roku je v celé naší republice ve znamení jedné významné charitativní akce, která je spojená s vánočními svátky. Určitě víte o čem je řeč - ano o Tříkrálové sbírce, kterou každoročně pořádá Charita České republiky. V rámci jednotlivých měst a vesnic se ujímají organizace této sbírky pobočky Charity ve spolupráci s městskými či obecními úřady a místními farnostmi. A tak do ulic vychází stovky malých a velkých koledníků, aby svým koledováním získali finanční prostředky, které pomohou mnoha lidem v těžkých životních situacích.

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky jsou velmi potěšující a dokazují, že lidí dobré vůle je mezi námi opravdu hodně. I v Bohuslavicích na Hlučínsku se letos vydalo na své putování 11 skupinek koledníků, kterým otevřeli místní obyvatelé nejenom dveře svých příbytků, ale i svá srdce a byli velmi štědří. Většina z vykoledovaných peněz pomůže především Charitě Hlučín a samozřejmě i místním lidem, mezi kterými má pobočka Charity mnoho klientů. Všichni dárci, ale i koledníci si tak zaslouží za svou snahu, ochotu a štědrost veliké poděkování.