Majálesy – svátek studentů, nebo jen komerce?

Jižní Morava – Čtyři obří pódia, kapely zvučných jmen a dvacet tisíc návštěvníků. Takový je Brněnský majáles. Jde ještě pořád o studentskou oslavu příchodu máje, nebo spíš o komerci? Zatímco v minulosti byl majáles oslavami v režii studentů, kteří minulému režimu často „zatápěli“, dnes se organizace majálesů ujímají komerční agentury.

Už od 15. století, kdy se v Evropě rozvíjely univerzity, byl majáles pro studenty příležitostí slavit a zpestřit si život nějakou recesistickou akcí. I když byly za dob komunismu majálesy v Československu často pod taktovkou stranických kádrů, přesto si ani tehdy studenti neodpustili nějakou recesi. Třeba jako v roce 1965, kdy byl králem pražského majálesu zvolen slavný americký beatnik Allen Ginsberg. Režim reagoval neprodleně: dva dny po majálesu Ginsberga zatkl pro opilství, o den později jej zadržel a obvinil z výtržnictví, opilství, narkomanie a propagace homosexuality. Za další dva dny už vyhoštěný Ginsberg seděl v letadle do Londýna. 

Dnes většinu majálesových oslav ve velkých městech organizují komerční agentury. Není divu, například Český majáles vloni navštívilo celkem 60 tisíc účastníků, jen jeho brněnská část přilákala 15 tisíc mladých lidí. Uspořádat oslavu o rozměrech středně velkého festivalu by byl pro studenty extrémně náročný úkol. Přesto se už z řad vysokoškoláků ozývají kritické hlasy, že si studenti nechali svůj svátek vzít. 

Studentský majáles
Studentský majáles

Majáles jako akademické svoboda 

Naposledy se do komercionalizace majálesů opřela iniciativa Za svobodné vysoké školy. „Za nedílnou součást akademických svobod považujeme i tradiční oslavy jara a mládí, které všichni známe pod názvem majáles. Vždy byl svobodným prostorem pro reprezentaci jednotlivých vysokých škol i studentů samotných vůči veřejnosti, která bývala vždy rovněž na těchto akcích vítána. Majálesy se často vyznačovaly recesí, ironizováním a kritikou establishmentu,“ píše se v prohlášení iniciativy ze 4. května letošního roku.

"Quo vadis, studentská kulturo? Z majálesů se stal stroj na peníze, studenti, a zde je nutné si přiznat vlastní podíl viny, se již před několika lety dobrovolně vzdali své akademické svobody a předali organizaci soukromým subjektům, které z nich učinily akce připomínající spíše komerční festivaly či turné několika vybraných kapel. O nezávislosti není pochyb, slovo „studentský“ se stalo pouhým pozlátkem a v podstatě geniálně promyšleným marketingovým tahem, jak přilákat, a vlastně i obelhat co nejvíce návštěvníků."

z prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy


Podle členů iniciativy se od konce 90. let z oslav postupně vytrácí původní myšlenka studentské sounáležitosti, recese a vtipné kritiky. „Namísto toho nastupuje snaha o megalomanství, křečovitá prázdná gesta, uměle vytvořené komerční hudební projekty vydávané navíc za hlavní hvězdy programu, reklamy na každém kroku a všeobecné snahy na všem pořádně vydělat, od vstupu samotného po vysoké ceny čehokoliv, co v oploceném a hlídaném areálu můžete zakoupit,“ píše se dále na webu iniciativy. 

Studenti sobě 

Ve Znojmě letos vsadili na samotné studenty a vyplatilo se – do průvodu jich přišlo přes dva tisíce. Znojmo pořádá majáles středoškolský, i proto by se studenti bez pomoci dalších organizátorů neobešli. Této role se zhostila městská příspěvková organizace Znojemská beseda. „Loni byla účast malá, ale letos jsme oslovili všechny školy a do průvodu se jich nakonec zapojilo sedm. Jsou to přeci jen středoškoláci, takže jim s tím pomáháme, ale chtěli jsme, aby nemuseli přijít jen jako konzumenti zábavy, kterou jim nachystáme,“ řekl ředitel Znojemské besedy Dušan Varga. 

Video NO COMMENT: Studentský majáles ve Znojmě
video

NO COMMENT: Studentský majáles ve Znojmě

I Znojemský majáles potřebuje sponzory, aby mohli organizátoři zaplatit kapely, pódium nebo zvukaře. Přesto i v programu vsadili hlavně na heslo „studenti sobě“. „Studenti už jsou trochu zhýčkaní tím, že třeba v jiných městech majálesy pořádají agentury, takže čekají, kdo jim co nabídne. Ale tady u nás budou i mezi účinkujícími z velké části studenti,“ uvedla Jana Alexová ze Znojemské besedy. Studentský duch Znojemského majálesu ocenili i samotní účastníci. „Nejvíc se mi líbí, že je to vyloženě studentská akce. Od nás ze školy je tu asi 350 lidí,“ chválila majáles studentka tamního gymnázia. 

O podobnou alternativu se letos v Brně pokusili studenti brněnské techniky, kteří uspořádali alternativní VUT majáles. Největší studentská akce svého druhu v republice drží svou tradici v Českých Budějovicích. Tamní nekomerční majáles navštíví každoročně až 10 tisíc lidí, přesto se organizátoři obejdou zcela bez vstupného. 

Brněnský majáles se snaží zachovat některé prvky studentských oslav

Největší počet návštěvníků ale tradičně láká komerční Brněnský majáles. Pořadatelé už dopředu oznámili, že mají vyprodáno. „Očekáváme historicky největší návštěvnost, někde mezi patnácti a dvaceti tisíci. Lákadla jsou mnohá – třeba koncerty téměř padesáti kapel. V takové nabídce si určitě vybere každý,“ řekl pořadatel Štěpán Neubauer. Lístky, které v květnovém předprodeji stály 350 korun, bylo možné ještě dnes sehnat na internetu za cenu pohybující se mezi jedním a dvěma tisíci korun.

  • Studentský průvod pokračoval jízdou po řece
    Studentský průvod pokračoval jízdou po řece zdroj: ČT Brno
  • Studentský průvod pokračoval jízdou po řece
    Studentský průvod pokračoval jízdou po řece zdroj: ČT Brno

Tady se pořadatelé nestydí naplno říct, že program má dvě části – nemainstreamovou, která obsahuje prvky klasického studentského svátku, a klasickou festivalovou v podobě open-air koncertů. Většina návštěvníků oslovených v krátké anketě přiznala, že vlastní neví, co to majáles je, a jak se původně slavil. „Je to sraz skupin, které se tady vždycky v máji setkávají. Ale jak se to původně slavilo, to nevím,“ řekla jedna z návštěvnic. „Sice nevím, jak to vypadalo původně, ale tohle je moderní. Je to fajn akce, lidé se sejdou a pobaví se,“ dodala další dívka. Komercionalizace studentské oslavy tak nikomu z oslovených nevadila.

Majáles dopoledne zahájil průvod s alegorickými vozy, který prošel přes náměstí Svobody, ulice Masarykova a Nové sady k řece Svratce. Odtud se kandidáti nalodili a odpluli po řece, ostatní po stezce zamířili do areálu Hněvkovského. Korunovace Miss a Krále majálesu je naplánovaná po 19. hodině, koncerty do pozdních večerních hodin.

Video NO COMMENT: Studentský průvod Brněnského majálesu
video

NO COMMENT: Studentský průvod Brněnského majálesu

Majáles

MajálesMajáles jsou studentské oslavy příchodu máje a krás studentského života. Tradice je doložena už od dob rozmachu univerzit v 15. století, a již tehdy se ustálil zvyk tolerovat studentskou recesi. Za první republiky tradice majálesu ochabovala, po druhé světové válce v letech 1946–1947 ji oživovali politicky aktivní svazáci. Roku 1956, po pádu Stalinova kultu, se režim odvážil tradici obnovit, avšak snažil se ji mít pod kontrolou. Oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru Československého svazu mládeže vydalo metodickou příručku „Ako pripraviť majáles“, v níž vyzývalo k zapojení dělnické mládeže i pracující inteligence

Přesto si majálesy ve druhé polovině 50. let a v 60. letech uchovaly opoziční a studentský ráz. Z majálesových oslav roku 1956 vzešly petice ke zrušení cenzury, přehodnocení „bratrského“ vztahu k SSSR nebo omezení kádrového řízení na školách. Další ročníky majálesů byly spolupřipravovány a bedlivě kontrolovány bezpečností. Květnové studentské akce se v Praze konaly bez průvodů a s policejní asistencí u pomníku K. H. Máchy. Roku 1965 ideologický dozor polevil a výsledkem bylo, že králem pražského majálesu byl zvolen slavný americký beatnik Allen Ginsberg.  

Zárodky obnovené porevoluční tradice vznikly roku 2004, kdy města Zlín, Brno a Olomouc společně uspořádala Moravský majáles. Od roku 2005 jsou největší majálesy na území České republiky spojeny do projektu Český majáles. V roce 2007 se odehrával Český majáles již v 10 městech. Porevoluční majálesy se staly masovější, přibyla prezentace komerčních produktů cílených na studenty.

Zdroj: Wikipedia