Změna se špatnou rovnicí

Změna je život. Kolikrát jste tento slogan potkali a kolikrát jej sami vypustili z vlastních úst? Změny jsou jen k horšímu. Druhé motto – tentokrát se skeptickou chutí. Především ale – změny bývají těžké.

Zvláště tehdy, má-li jít o změnu k lepšímu, o proměnu, o nabytí nových zvyků, o odstranění těch zlých, o vystoupení z tzv. komfortní zóny. Takové změny bolí, takové změny často umřou na podvýživu. Dopovat je silnou vůlí mnohdy nezvládáme. Proč?

Chyby mohou dobře posloužit, pakliže se z nich hodláme poučit. Bylo by fajn, kdybychom si řekli: ano, tohle bylo špatně a udělám to tentokrát jinak. A ještě lepší by bylo, kdybychom tím za vzpomínkou na minulé přešlapy zavřeli dveře. Nejen naše pragmatické Já, ale i to, které stojí na emocích, totiž může minulost vnímat jako jed.

Kupříkladu já se snažím už léta vylepšit svůj životní styl – být zdravý, kdo by takový nechtěl být? Ačkoliv se mi daří dělat krůčky směrem k naplnění této vize, dokážu velmi úspěšně sabotovat konkrétní cíle (třeba shodit 5 kilogramů do konce léta). Ocitám se v kruhu, a nějak nevím proč.

A mohou za to vzpomínky. Na vině je neustálá přítomnost minulých chyb. Jestliže je dosadím do rovnice, z níž mi má vypadnout něco pozitivního, nemůžu se divit, že výsledky jsou zcela opačné. Vzpomínky na minulé neúspěchy, na kapitulace, na moji vlastní slabou vůli stěží mohou do žil namíchat motivaci, odhodlání a – především – kázeň dospět ke změně. Ta se vzdaluje, byť si neustále oprašuji předsevzetí, byť si opakovaně zdůvodňuji, proč k ní chci dojít.

Pravděpodobně se vám to zdá zcela logické, já k tomu dospěl po opakovaných klopýtnutích a pádech. Na druhou stranu si nemyslím, že jsem v tom sám. Kolik z nás má tendenci hledat řešení stávajícího problému, aniž by se dostatečně neoprostil od minulých chyb? Kolik z nás naopak vychází výhradně z pozitivních příkladů?

Ke změně je ale potřeba myslet bez předsudků, příliš se neohlížet zpět a nebát se chvály a díků. Pokud se vám jich nedostává od okolí, nebojte se pochválit sami. Poplácejte se, když doděláte úkol nebo shodíte půl kilogramu. A věřte, že změny nemusejí být k horšímu. A že změna je možná.