Historie ukazuje, že i středověcí lidé měli vřelý vztah k dětem

Ostrava - Spolupracovník Galerie výtvarných umění v Ostravě Marek Zágora se ve svém přednáškovém cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku zaměří na děti. 13. listopadu bude mít v knihovně galerie přednášku o tom, jak žily děti ve středověku.

„Dětem a dětství ve středověku nebyla u nás zatím věnována, až na malé výjimky, větší pozornost. Jakoby středověk s dětmi příliš nepočítal. Opak je ale pravdou. Středověcí lidé měli velice blízký a často vřelý vztah ke svým dětem,“ vysvětloval historik Marek Zágora.

A o čem konkrétně přednáška bude? Mimo jiné o tom, že život dítěte od narození až k dospělosti se dělil do několika etap. „Nejranější fáze trvala do sedmi let a říkalo se jí infantia. Od sedmého do čtrnáctého roku, u dívek ud dvanáctého, se mluvilo o jinošství - puertii,“ uvedl Zágora. Dodal, že dosažení horní věkové hranice tohoto období už bylo předpokladem pro uzavření manželství. Nicméně byla i třetí fáze dětství, která travala do jednadvaceti let - adolescence.

„Přednáška přiblíží dětský svět ve středověku prostřednictvím výpovědí písemných a také vizuálních pramenů,“ uvedla mluvčí galerie Jana Šrubařová.