Ilja Hurník, rodák z Ostravy, oslaví devadesátiny

Ostrava -Hudební skladatel, klavírista, pedagog a spisovatel Ilja Hurník, který 25. listopadu oslaví devadesátiny, je umělcem širokého, takřka renesančního záběru. Rodák z Ostravy - Poruby je autorem rozsáhlého operního, symfonického, komorního a vokálního díla, důležitá je u něj též tvorba pro děti.

Vrcholem Hurníkovy kompoziční tvorby jsou opery na vlastní libreto (Dáma a lupiči, Mudrci a bloudi nebo Oldřich a Boženka), Symfonie in C, oratorium Noé a kantáty Ezop a Maryka. Skládal také balet (Ondráš), kromě toho má rovněž na kontě rozhlasové hry, libreta, filmové scénáře i četné krátké prózy.

Noty
Noty

Jako sólový pianista Hurník vynikl v interpretaci skladeb Clauda Debussyho a Leoše Janáčka. S již zesnulým známým skladatelem (a svým švagrem) Petrem Ebenem vytvořil Hurník českou verzi Orffovy školy, která se stala vzorem obdobných adaptací v dalších zemích.

Dostal řadu cen jako titul DrSc. honoris causa, Komenského medaile ministerstva školství, Cena Classic Českého hudebního fondu, zlatá medaile AMU, Grand Prix a mnoho dalších. 28. října 2007 mu prezident ČR Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. U příležitosti státního svátku 28. října 2010 mu byla udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.