Nejmladší přehrada v ČR, Slezská Harta, slaví patnáctiny

Bruntál - Přehrada Slezská Harta slaví patnácté narozeniny. Devátá největší vodní plocha, o celkové rozloze 872 hektarů, je nejmladší a nejmodernější přehradou v České republice.

Ochranná hráz proti povodním i zásobárna pitné vody, tak Harta slouží již od 27. listopadu 1997.

Sypaná hráz se zemním těsněním je 540 metrů dlouhá a 64,8 metru vysoká. Na její výstavbu bylo potřeba více než 2,5 milionu metrů krychlových kamení, štěrku a hlíny. Pod betonovým skluzem přelivu stojí objekt vodní elektrárny s dvojicí Francisových turbín o výkonu 2,75 a 0,4 megawattů.

Již od šedesátých let dvacátého století se o výstavbě přehrady uvažovalo, až v roce 1987 však byly zahájeny stavební práce. Vodohospodáři tehdy měli obavy z nedostatku pitné vody pro zásobování rychle se rozrůstající ostravské aglomerace, přehrada ale měla vodou zásobovat i těžký průmysl na Ostravsku.

Z větší či menší části ustoupilo výstavbě Harty celkem šest vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno Zcela, zcela pak zmizela obec Karlovec.

Náklady na výstavbu se vyšplhaly na přibližně 2,5 miliardy korun, dalších 745 milionů korun pak stál vodovodní přivaděč.

Zajímavý vývoj měla nejenom výstavba přehrady, ale i její napouštění. Původní odhady hydrologů počítaly s tím, že naplnění nádrže může trvat až 15 let. Vydatné srážky a s nimi spojené povodně v letech 1996 a 1997 však nádrž zaplnily ze sedmdesáti procent již během těchto dvou let. Bez Harty by podle místních svědků zejména Opavsko mohlo být při povodních v roce 1997 zaplaveno ještě ničivěji.

Přehrada dodává užitkovou vodu pro Ostravsko a využívá se pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov a rekreaci.