Česko od stárnutí populace zachraňují přistěhovalci

Praha – S procesem stárnutí populace se potýká celá střední Evropa. Zatímco v některých zemích se rapidně snižuje počet obyvatel, jiné od postupujícího trendu zachraňují přistěhovalci. Česká republika se s problémem stárnutí obyvatelstva vyrovnává právě díky imigraci celkem dobře. Ta se zde rozvinula především v posledních deseti až patnácti letech. Tvrdí to ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký.

Podle údajů shromažďovaných Evropskou komisí státy nejen zvyšují minimální věkovou hranici pro odchod do důchodu, ale zavádějí také legislativní pojistky svazující výši starobních dávek s očekávanými demografickými posuny, například s dosaženým věkem při odchodu na penzi.

„Stárnutí populace přináší pokles počtu práceschopného obyvatelstva, snižuje potenciál hospodářského růstu. Velký problém také představuje pro sociální výdaje,“ říká Jacob Kirkegaard z Petersonovoa institutu pro mezinárodní ekonomii. Přistěhovalci přichází v nejlepších letech, mají celou kariéru před sebou. Vydělávají, utrácí a platí daně. Pomáhají tak látat díry ve státním rozpočtu a posilovat spotřebitelskou poptávku.

Imigrace je jednou z cest vyvarování se stárnutí populace

Podle odborníků si některé členské státy EU uvědomují, že potřebují omladit pracovní sílu a že přistěhovalci jsou jednou z cest. Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokonce Itálie v posledních letech v čisté migraci předstihla Spojené státy a je mezi prvními 25 v celosvětovém žebříčku.

Většina zemí potřebuje strategičtější přístup k přistěhovalectví, který by zajistil příliv vysoce kvalifikovaných pracovníků a zároveň se přizpůsoboval aktuálním trendům na pracovním trhu, tvrdí Kirkegaard. Jako negativní příklad uvádí vlnu nekvalifikovaných pracovníků ze střední Evropy, která pro rozšíření EU zasáhla Velkou Británii.

Imigranti jdou k nám především za prací, ne zakládat rodiny, tvrdí odborník

Zatímco v České republice hraje imigrace podstatnou roli, v některých jiných evropských zemích skoro nic neznamená. Je totiž většinou tak nízká, že ji válcuje emigrace. „Z postkomunistických zemí jsou migračně aktivní jen Česká republika a Slovinsko. Ani v Česku ale nejde o dlouhodobě udržitelný trend. Většina imigrantů sem přichází ze zemí, které jsou také postiženy populačním poklesem. Kromě toho imigranti, kteří přicházejí do nějaké země z ekonomických důvodů, sem přišli hlavně pracovat a ne zakládat rodiny a mít hromadu dětí,“ vysvětlil ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký.

Podle zprávy EU o stárnutí populace z května 2012 se v příštích desetiletích očekává podstatná změna věkové skladby obyvatelstva členských zemí. Oproti dnešku se celkový počet obyvatel do roku 2060 nijak dramaticky nezvýší (ze současných 502 milionů má vzrůst pouze na 517 milionů), populace však bude mnohem starší. Třicet procent Evropanů bude patřit do věkové skupiny 65 let a více.