Většina nemocnic „drží basu“, smlouvy s pojišťovnami zatím nemají

Brno – Pár dní před koncem roku stále některé nemocnice v kraji nepodepsaly smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě služeb. Pokud se do konce roku nedohodnou, hrozí, že od ledna lékaři ošetří pouze akutní případy. V této chvíli připomínkují návrhy smluv od pojišťoven a čekají na jejich odpověď.

„Pokud bychom smlouvy nepodepsali, objednaní pacienti na plánované úkony by nemohli být ošetřeni,“ sdělila ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. Podobná situace může nastat i v nemocnicích ve Vyškově nebo Kyjově. Všechny zatím táhnou za jeden provaz. „Existuje dohoda, že jednotlivé nemocnice nepodepíšou smlouvy, dokud nebudou návrhy přijatelné pro všechny,“ řekl ředitel nemocnice v Kyjově Petr Svoboda. Zdravotní zařízení nesouhlasí s rušením oddělení, snižováním počtů lůžek a menší částkou za poskytovanou péči.

Vedení blanenské nemocnice konkrétně vadí, že se v návrzích smluv znovu objevily podmínky, na kterých se s pojišťovnami nedohodli. „Máme sice rámcové smlouvy na pět let, ale pro neurologii a rehabilitaci pouze na tři roky. To byla podmínka, kterou jsme ve smlouvách viděli poprvé. Některé pojišťovny dokonce požadují absolutní uzavření těchto oddělení,“ nevěřila návrhu ředitelka Danihelková.

V lepší pozici je nemocnice v Kyjově. „Návrh smlouvy je pro nás z větší části přijatelný. Požadujeme však zvýšení počet lůžek na ARO z šesti na osm. Na druhou stranu jsme ochotni snížit počet lůžek na dětském oddělení,“ objasnil ředitel nemocnice v Kyjově Petr Svoboda.

Úhradová vyhláška je pro nás devastující, říkají nemocnice 

Kromě nejasností, jak by měly nemocnice po novém roce fungovat, se zdravotníkům nelíbí takzvaná úhradová vyhláška, která stanovuje, kolik zdravotní pojišťovny zaplatí za léčení. „Vůbec nezohledňuje navýšení DPH nebo zvýšení cen energií. Snížené úhrad je pro nemocnice devastující,“ sdělila Danihelková.

Navíc vytváří mezi nemocnicemi nerovnosti. „My patříme k těm nejhůře placeným. Kdyby nás platili jako v Uherském Hradišti, měli bychom nejméně o 150 milionů ročně víc,“ dodal ředitel kyjovské nemocnice.

Co je to úhradová vyhláška

Úhradová vyhláška pro rok 2013 stanovuje, kolik zaplatí zdravotní pojišťovny příští rok za léčení. Podle Asociace českých a moravských nemocnic se úhrada lůžkové péče sníží o 2–3 %, úhrada ambulantní péče o 6 % a úhrada následné péče o 5 %. Zdravotníci tento pokles označují za likvidační.


Brněnské nemocnice mají do roku 2017 klid

Některé nemocnice už smlouvy podepsaly. Úrazové nemocnici nevadilo, že přišla o padesát lůžek na akutní péči. „Za to jsme dostali třicet lůžek na následnou péči,“ přiblížil vyjednávání ředitel Karel Doležal.

V Nemocnici Milosrdných bratří, která je také zřizovaná krajem, se zachovala všechna odborná oddělení, stejně tak i 243 lůžek pro dlouhodobě nemocné. Nově podepsala smlouvy s pojišťovnami také nemocnice v Břeclavi.