Změna počasí vyčistila moravskoslezský vzduch

OSTRAVA - Množství polétavého prachu v ovzduší kleslo v celém Moravskoslezském kraji pod stanovené limity. Během dneška se situace zhoršovat nebude. Jediná měřicí stanice, kde průměrná denní koncentrace polétavého prachu dnes ráno překračuje povolenou mez 50 mikrogramů na metr krychlový, je v Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku.

Ze sobotních odpoledních 219 mikrogramů na metr krychlový už tam však koncentrace klesla na dnešních 65 mikrogramů. Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou v kraji podle ČHMÚ pod limity.

„Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat většinou pod, případně kolem hodnoty stanoveného imisního limitu,“ uvedli meteorologové.