Nová metoda čtení

Český Těšín - Pro děti je přirozená a naučí se díky ní číst a psát velmi rychle. Řeč je o genetické metodě výuky čtení, která je alternativou ke klasickému slabikování. Metoda sice není nová, ale ve školách se běžně nepoužívá. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity to chtějí změnit.

 

Prvňáčci na základní škole Slovenská v Českém Těšíně neznají slabikář. Místo slabik se učí hlásky. A čtení jim jde samo. „Děti si velmi rychle dokáží přečíst kolem sebe nápisy, což je silný motivační prostředek k jejich dalšímu učení“, uvedla  Jana Helisová, učitelka 1. stupně, ZŠ Slovenská v Českém Těšíně.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové

Školáci se zpočátku učí jen velká tiskací písmena číst i psát. Aby si jednotlivá písmena lépe zapamatovali, naučila je Jana Helisová, která tuto metodu na škole propaguje, prstovou abecedu. V hodinách se proto velmi často i mlčí. Podle ní si děti také dokáží zdokonalit jemnou motoriku a metoda je učí pozorné a soustředěné práci.

Tzv. genetická metoda je stará už sto let. Zatím ji ale využívá jen zlomek škol.

Česko-těšínské děti učí číst trochu jiným způsobem i na Masarykově základní škole. Tady mají dokonce i třídy, které se zaměřují jen na alternativní metody výuky. Jinak učí i matematiku. Metoda profesora Hejného používá místo čísel třeba šipky. Děti neznají sešity plné příkladů. Důležité je všechno si na vlastní kůži vyzkoušet.