AVÍZO: Science Café Univerzity Pardubice zavítá mezi jezuity do Mexika

Studenti Univerzity Pardubice pořádají v úterý 26. března v 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) další z řady úterních neformálních večerů přibližujících svět moderní vědy – Science Café neb Na slovíčko s vědcem. Tentokrát bude přednášet doc. Kašpar a téma bude „Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století“. Vstup je volný.

V březnovém Science Café bude doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. hovořit na téma „Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století“. Doc. Kašpar, Člen korespondent Mexické akademie historie působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie UK v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku.

Science café Univerzity Pardubice
Science café Univerzity Pardubice

„Jezuité v českých dějinách představují fenomén, kolem něhož se vytvořila celá řada zkreslujících mýtů, z nichž asi tím nejrozšířenějším je představa jezuity jako ničitele české kultury. Přitom se zapomíná na to, že mezi jezuitskými učenci byli velcí vlastenci typu historiků Bohuslava Balbína, Tomáše Pešiny z Čechorodu a další“, přibližuje téma přednášky Kateřina Šraitrová, jedna ze studentských organizátorů Science Café v Pardubicích.

Science café Univerzity Pardubice
Science café Univerzity Pardubice

Jednu z nejzajímavějších kapitol vztahů českých zemí a zámořského světa představuje působení více než půldruhého sta jezuitů z České provincie ve španělských državách na západní polokouli, z toho více než tří desítek na území dnešního Mexika. Co je vedlo k tomu, aby opustili bezpečí svých domovů a vydali se na dalekou cestu, z níž pro většinu z nich nebylo návratu? Jak se sžívali s místním prostředím a tolik odlišnou kulturou? Jaké po sobě zanechali dědictví? Tyto i jiné otázky se doc. Kašpar pokusí zodpovědět.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice