Faksimile vzácných iluminací přiblíží Krásu podzimu středověku

Ostrava - Kabinet grafiky ostravského Domu umění otevírá výstavu Krása podzimu středověku. Prostřednictvím prvotřídních faksimile představí vzácné manuskripty dvou největších bibliofilů a mecenášů knižní malby přelomu 14. a 15. století - Jana, vévody z Berry, a českého a římského krále Václava IV.

Návštěvníci si mohou prohlédnout nejkrásnější iluminace Přebohatých hodinek vévody z Berry, Bible Václava IV. a rukopisu Zlaté buly Karla IV. „Manuskripty prezentujeme formou špičkových faksimile a faksimilových listů, které zapůjčili soukromí sběratelé a rakouské vydavatelství ADEVA, jež vydalo celá faksimile Zlaté buly i Bible Václava IV.,“ uvedla mluvčí galerie Jana Šrubařová.

Podle autora výstavy Marka Zágory jsou asi nejkrásnější Přebohaté hodinky vévody z Berry, v nichž jsou iluminovány jednotlivé měsíce kalendáře. O velikosti Václavovy sbírky nejsou podle historika přesné informace. „Je však jisté, že byla jednou z největších ve střední Evropě. Rukopisům vévodí nedokončená Bible Václava IV. a jedinečný exemplář Zlaté buly Karla IV. Originály jsou v Rakouské národní knihovně ve Vídni,“ řekl Zágora.

Výstava doplňuje téměř pětiletý cyklus Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku, který vede právě historik Zágora. Zájemce postupně seznamuje s vybranými středověkými vizuálními prameny a středověkým myšlením. „Představuje i velké množství bohatě iluminovaných rukopisů, jejichž originály jsou často uloženy ve speciálních trezorech a běžně se nevystavují,“ zdůraznila Šrubařová. Dodala, že i proto připravila galerie tuto mimořádnou výstavu složenou ze skvostů středověké knižní malby.

Výstava začíná v úterý v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě a potrvá do 5. května. Autor ji doprovodí dvěmi přednáškami.