Druhá zlínská výzva sjednotila obce v protestech

Moravskoslezský kraj - Přes 600 obcí z celé republiky se dnes zapojilo do protestní akce „Druhá Zlínská výzva“. Starostové požadují, aby alespoň šedesát pět procent evropských peněz určených na rozvoj měst a venkova čerpaly přímo obce. Vládu tak chtějí přimět k transparentnějšímu a rovnějšímu přerozdělování dotací.

Cedule s nápisem: „Máme nárok na dotace z Evropské unie“, doplnily názvy více než stovky obcí i na severní Moravě a na Olomoucku.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Do protestu se zapojily i Držovice na Prostějovsku. Peníze z dotací by se podle starostky měly rozdělovat podle potřebnosti a neměly by podléhat politickým tlakům a klientelismu. 

Starostové menších a hospodářsky slabých obcí si nechtějí nechat ujet vlak. V současné době vláda připravuje podmínky pro rozdělování dotací mezi roky 2014 až 2020. Pro Česko je připraveno pět set miliard.

Starostové tvrdí, že sami ví, jak využívat dotace bez zbytečných projektů a byrokracie. Například v Držovicích by chtěli dobudovat kanalizaci.

„Toto plánovací období, které končí, s sebou nese známky velké byrokracie. Česká republika měla dvacet čtyři operačních programů a každý měl jiná pravidla. To jsou ty problémy, pro které byly dotace málo čerpány,“ uvedl Petr Gazík, předseda poslaneckého klubu. 

V Česku je kolem pěti a půl tisíce malých obcí s počtem do 1 500 obyvatel. Tyto obce se k penězům často nedostanou. Starostové proto navrhují, aby peníze rozdělovaly akční skupiny, které fungují v jednotlivých regionech a znají jejich potřeby.