Brněnské traumacentrum slaví pět let. Ošetřilo už tisíce pacientů

Brno - Začátkem prosince uplynulo pět let od slavnostního otevření brněnského traumacentra, které funguje pod Fakultní nemocnicí Brno. Bohunické centrum otvíral tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, stát do něj totiž investoval téměř půl miliardy korun. Spádovou oblastí je brněnské traumacentrum největším pracovištěm svého druhu v republice. Od svého vzniku ošetřilo už tisíce nemocných pacientů po úrazu.

„Spádová oblast je největší v České republice, protože traumacentrum pro dospělé i pro děti, což je druhá část, která je umístěná v Dětské nemocnici, obsluhuje Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Částečně také jižní cíp Zlínského kraje, což je asi 1,8 milionu obyvatel regionu,“ vypočítal ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus.

Do traumacentra se dostávají vážně nemocní lidé například po dopravních nehodách. Hlavní výhodou oddělení je fakt, že zde dohromady působí všechny lékařské obory současně. „Jsme schopni přijímat daleko větší množství pacientů. Na jednom místě jsou navíc všechny odbornosti medicíny,“ poznamenal Kraus. Kromě urgentního příjmu nabízí moderní centrum i CT vyšetření, operační sály nebo lůžkovou část.

Video Primář Martin Doleček popisuje pacienty traumacentra
video

Primář Martin Doleček popisuje pacienty traumacentra

„Nejvíc pacientů, kolik jsme kdy měli, bylo šest pacientů zároveň. Z toho tři byli z dopravní nehody, pak nějaká intoxikace, nějaký neurologický pacient a tak dále. Že bychom měli hromadný příjem v rámci jedné mimořádné události, to v Jihomoravském kraji ještě nebylo,“ připustil primář urgentního příjmu Martin Doleček. 

Ročně na urgentním příjmu ošetří kolem 2200 pacientů, za pět let působení už tamní lékaři pomohli více než 10 tisícům zraněných. Nejvíce případů tvoří tzv. polytraumata, kdy má pacient dvě a více poranění zároveň. Takových klientů ošetří lékaři asi 300 ročně, dalších 200 tvoří pacienti po cévní mozkové příhodě.

Většinu pacientů s vážným poraněním přepraví do nemocnice vrtulník. Příští rok vyroste ve Fakultní nemocnici Brno ještě jeden heliport, ten už ale nebude na střeše budovy, nýbrž přímo na zemi.


Pacient traumacentra projde komplexním ošetřením asi za 40 minut. Za tu dobu jej tým lékařů kompletně diagnostikuje a rozhodně o další léčbě. Právě precizní souhra jednotlivých doktorů je klíčová. Kvůli tomu má traumacentrum k dispozici i speciální figurínu za dva miliony korun, na které tým trénuje jednotlivé krizové situace.

Novinkou nemocnice je i úzká spolupráce se stanicí záchranné služby, která leží v bezprostřední blízkosti nemocnice a pomáhá lékařům krizové situace zvládat.

Do roku 2008 fungovalo traumacentrum pro Jihomoravský kraj a Vysočinu v Úrazové nemocnici. V témže roce, kdy v Bohunicích vzniklo nové traumacentrum, chtělo ministerstvo zdravotnictví zrušit celou Úrazovou nemocnici v Brně. Její bývalý ředitel Roman Kraus, který je zároveň šéfem i bohunické nemocnice, smlouvou převedl přístroje z rušené „úrazovky“ pod Fakultní nemocnici Brno. Ta musela bohunické nemocnici nově platit nájemné až dva miliony korun měsíčně.

„My považujeme ty přístroje za svůj majetek. Jsou to všechny přístroje nad 10 tisíc korun, dál je používáme,“ oponoval před lety Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice Brno. Město, které se stará o úrazovou nemocnici, hledalo majetek, za který by přístroje od státu zakoupilo. Po letech sporů skočil celý případ mimosoudní dohodou, v níž Brno nabídlo za přístroje budovu Zdravotnického ústavu.

Nakonec se městu podařilo provoz „úrazovky“ zachovat. Nemocnice v centru Brna se specializuje na pohotovost a rehabilitaci.

Video Téma traumacentra v UvR
video

Téma traumacentra v UvR