Zastupitelé neschválili rozpočet, teď hrozí, že přijdou o dotace

Tišnov (Brněnsko) – Od 1. ledna budou desítky měst a obcí po celé zemi hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Zastupitelé se na podobě rozpočtu buď nedokázali shodnout, nebo jej nestihli schválit včas. V některých případech to může ohrozit dlouhodobě naplánované projekty nebo čerpání evropských dotací. Například v Tišnově to může zkomplikovat investici do rozšíření základní školy.

Valašské Meziříčí, Jevišovice, Moravský Krumlov, Hodonín nebo Tišnov - to je jen stručný výčet měst a obcí, která budou v novém roce hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Zatímco v Hodoníně se zastupitelé ani nesešli v dostatečném počtu, aby mohli o rozpočtu jednat, v Tišnově nezískal potřebnou většinu. „Výtky zastupitelů směřovaly k tomu, že jsme počítali se zapojením rozpočtových rezerv k vyrovnání hospodaření, a také k tomu, že obsahoval velké množství investic,“ popsal starosta Tišnova Jan Schneider (ČSSD).

Do nového roku tak Tišnov vstoupí, stejně jako desítky dalších měst a obcí po celé zemi, s rozpočtovým provizoriem. Pro zastupitele to znamená, že mohou na výdaje každý měsíc uvolnit částku představující maximálně jednu dvanáctinu výdajů loňského roku. „Nemyslím si, že by to mělo vliv na běžný chod města, že by to nějak ohrozilo vyplácení mezd zaměstnancům nebo platby za energie,“ ujišťoval Schneider.

Co znamená rozpočtové provizorium?

  • Každý měsíc putuje na nutné výdaje pouze dvanáctina rozpočtu z předchozího roku.
  • Dochází ke značnému omezení investic.
  • Není možné čerpat peníze z evropských fondů.

Video Rozhovor se starostou Tišnova Janem Schneiderem (ČSSD)
video

Rozhovor se starostou Tišnova Janem Schneiderem (ČSSD)

Rozpočtové provizorium nicméně znamená problém především pro dlouhodobě plánované investice, především pak pro ty, na něž se čerpají evropské dotace. V případě Tišnova jde o dvě akce - investici do zateplení Centra sociálních služeb a do rozšíření Základní školy Smíškova.

Padesátimilionovou investici do školy měla z velké části pokrýt právě evropská dotace. To může být vzhledem k rozpočtovému provizoriu problém. „V případě, že by rozpočet neměl být schválen delší dobu, je možné, že to může ohrozit čerpání evropských peněz. Řádný hospodář by neměl investovat, pokud ty investice nemá kryté schváleným rozpočtem, což je i případ Tišnova,“ potvrdil starosta Tišnova s tím, že doufá, že se zastupitelé dohodnou na podobě rozpočtu hned v lednu. Co nejdříve chtějí situaci vyřešit zastupitelé i v ostatních městech a obcích s rozpočtovým provizoriem.