Věřící oslavují zmrtvýchvstání Krista

Bílovice – Kristus vstal z mrtvých! To hlásili při sobotní velikonoční vigilii věřící v kostelích po celém světě. Velikonoční neděle pak patří slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – oslavě života a radosti. Právě v neděli, tři dny po ukřižování, vstal Ježíš podle křesťanské tradice z hrobu. V západní tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku.

K oslavě nejdůležitějšího křesťanského svátku se dnes sešli i lidé v kostele v Bílovicích na Uherskohradišťsku. Po dopolední mši věřící společně uspořádali tzv. agapé, neboli „hody lásky“. Tak bývalo označováno společné stolování, jež v počátcích křesťanství provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. „Je to znamení dobrého společenství. Společně slavíme, že Kristus vstal z mrtvých. Je to slavnost, která dává člověku radost z víry,“ chválil si vyvrcholení velikonočních svátků duchovní správce bílovické farnosti Josef Říha.

Na stole byl dnes při agapé beránek, jako symbol zabitého Krista, a nekvašených chléb – další známky toho, že se jedná o prastarou tradici. V podobný čas jako křesťané slaví své svátky pesach i židé, na jejichž stole se také objevuje beránek a nekvašený chleba.

Video Hovoří obyvatel Bílovic Milan Trojek
video

Hovoří obyvatel Bílovic Milan Trojek

Hovoří obyvatel Bílovic Milan Trojek

Vstup redaktora Josefa Kvasničky

Pro křesťany skončila velikonoční nedělí nejdůležitější část Velikonoc, pondělí už není věnováno duchovnu, ale lidovým tradicím. „Už ve čtvrtek byla slavnost Poslední večeře, umývání nohou. Potom v pátek den ticha, kdy lidé prožívali utrpení Krista. Včerejší Bílá sobota byla opět dnem ticha, lidé přicházeli k Božímu hrobu a muži u něj drželi stráž. Ticho bylo v noci přerušeno slavnostním: Aleluja! Kristus vstal z mrtvých,“ vysvětlil farář.

Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 n. l. v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Jak Velikonoce, tak pesach jsou svátky v blízkosti jarní rovnodennosti, řada velikonočních lidových tradic proto zřejmě navazuje na původní pohanské oslavy příchodu jara. A právě na ty přijde řada na Velikonoční pondělí.