AVÍZO: Vědecká kavárna Univerzity Pardubice - O zvláštní roli čísla 5

Studenti Univerzity Pardubice připravili na úterý 13. května 2014 od 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) další z cyklu diskusních večerů Kavárna Universitas. O zvláštní roli čísla 5 bude s posluchači diskutovat Ing. Vlastimil Doubrava.

„Obsahem přednášky bude matematická problematika vztahu čísla 5 se zlatým řezem, Fibonacciovými čísly, “neřešitelnou rovnicí„ nebo rovinným grafem. Ze světa fyziky to bude problém evropských ladění a “harmonická„ stavba sluneční soustavy,“ uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Číslo 5 vystupuje v některých význačných matematických vztazích a vlastnostech matematických objektů. Je tomu tak i v případě reálného světa v souvislosti k tradičním pojmům typu „proporce“, „harmonie“ a podobně. V této souvislosti se objeví ale další otázky. Jaká je role čísel ve struktuře světa? Stvořil přirozená čísla bůh? Je matematika dílem lidského intelektu? Co je číslo? Toho všeho se dotkne přednáška o zvláštní roli čísla 5 ve světě matematiky, estetiky, ale i některých zvláštností fyzikální stavby světa.

Ing. Vlastimil Doubrava vystudoval VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve Východočeských chemických závodech Synthesia a jako výzkumný pracovník v podniku Oční optika Praha při vývoji brýlových plastových čoček. Po listopadu 1989 působil v politice, byl prvním polistopadovým předsedou ONV v Pardubicích, stal se poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá.

Klub 29 – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice