Skautské „Srandahry“ v Jilemnici

V Jilemnici uspořádali skauti pro všechny milovníky dobré zábavy „Sranda hry“. Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé hry, soutěže a atrakce. I přes nepřízeň počasí se na akci dostavilo mnoho dětí s rodiči či svými kamarády. Odměnou za zdárné absolvování všech stanovišť bylo závěrečné opékání buřtů s posezením u ohně a vyhlášením celkových výsledků. Jednalo se o 21. ročník soutěže s podtitulem Mach a Šebestová. Povedené akce se zúčastnilo 70 lidí.

Video Za zábavou do Jilemnice
video

Za zábavou do Jilemnice