AVÍZO: Univerzita Pardubice nabízí přednášky v rámci Týdne vědy a techniky

K letošnímu ročníku vědeckého festivalu Týden vědy a techniky, který se koná v řadě míst České republiky od 1. do 15. listopadu 2014 pod taktovkou Akademie věd ČR, se se svými populárně-naučnými přednáškami připojuje také Univerzita Pardubice. Pro zájemce i veřejnost připravila několik odborných, populárně-naučných přednášek. První z nich se koná již v úterý 4. listopadu 2014. 

„Program Univerzity Pardubice v rámci Týdne vědy a techniky je určený především žákům a studentům základních a středních škol. Připravili jsme pro ně hned několik populárně-naučných besed s našimi akademiky. Během krátkých posezení zavedou zájemce např. do světa plísní nebo mezi finanční predátory, osvětlí, jak je to s filozofickými předpoklady přírodních věd, a přiblíží i pojem lásky za časů Sókrata a dnes,“ uvádí k nabízenému programu speciálních přednášek za pardubické organizátory Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

V úterý 4. listopadu zahájí sérii populárně-naučných přednášek Univerzity Pardubice v Týdnu vědy a techniky besedy oblíbeného cyklu EXEMPLA TRAHUNT. Jako první si budou moci téma PLÍSNĚ, JAK JE ZNÁTE I NEZNÁTE vyslechnout studenti Střední průmyslové školy potravinářství a služeb v Pardubicích, kdy za nimi na školu zavítá Ing. Dana Hrubošová z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, aby studenty seznámila s mikroskopickými organismy, která tvoří barevná mycelia a s nimiž se setkáváme v každodenním životě.

Na čtvrtek 6. listopadu připravila Univerzita Pardubice hned dvě zajímavé přednášky. JAK SE NEDOSTAT DO DLUHOVÉ PASTI zjistí žáci Základní školy Josefa Ressla v Pardubicích, kde se uskuteční druhá přednáška cyklu Exempla trahunt. „Ing. Jiří Nožička, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera žákům vysvětlí, jak se nestát kořistí finančních predátorů, jak se před nimi ubránit a jak vůbec snížit riziko výskytu takových životních situací, které mohou vést až k využití riskantních finančních služeb,“ dodává Svobodová.

Ve čtvrtek 6. listopadu se od 10 hodin pro zaregistrované zájemce koná beseda PLATÓNOVO PODOBENSTVÍ O ÚSEČCE aneb JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VĚDECKÝM A FILOZOFICKÝM MYŠLENÍM A KDY VĚDEC FILOZOFUJE JAKO VĚHLASNÝ NIELS BOHR. S účastníky budou na toto téma diskutovat akademik Mgr. Filip Grygar, Ph.D., z Fakulty filozofické a jeho student Bc. Patrik Čermák. Právě spjatost vědeckého a filozofického myšlení přiblíží a vyloží na každodenních a vědeckých příkladech. Závěr přednášky navíc zpestří projekcí archivního dokumentu o vědeckém životě Nielse Bohra.

Vědecká kavárna Univerzity Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Účast Univerzity Pardubice v Týdnu vědy a techniky uzavře v úterý 11. listopadu 2014 tradiční VĚDECKÁ KAVÁRNA UNIVERSITAS, která zájemce pozve do kavárny Divadla 25 v ulici Sv. Anežky České v centru města „na slovíčko s vědcem“ - Mgr. Tomášem Hejdukem, Ph.D., z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, a jeho přednášku s názvem STAROŘECKÝ ERÓS, ANEB LÁSKA ZA ČASŮ SÓKRATA I DNES.

„Tentokrát se ocitneme ve starověkých Athénách. Pokusíme se vyvrátit některé mýty spojené s láskou a současně zodpovědět několik zásadních otázek. Co víme o starověkých milostných vztazích a božstvu lásky? Jaká byla původní zkušenost, z níž zřejmě pochází i naše dnešní pojetí lásky? Opírat se přitom budeme o rozbor zachovaných starověkých textů i obrázků na malované keramice a dotkneme se jejich různých dnešních interpretací,“ zve na přednášku studentka Kateřina Šraitrová, moderátorka Kavárny Universitas.

Listopadová vědecká kavárna přivítá návštěvníky tradičně od 19 hodin v klubu 29 v Pardubicích. Vstup na přednášku je zdarma.

Čtrnáctý ročník úspěšného vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, tematicky nejpestřejšího a nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice, se letos koná pod mottem „DOTKNI SE VĚDY“. Bohatý program je určený nejen středoškolským studentům a jejich pedagogům, ale také široké veřejnosti.

Vstup na všechny akce festivalu a akce v něm pořádané Univerzitou Pardubice je zdarma.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice