Univerzita Pardubice přibližuje zájemcům o geografii informační systémy

Tradičně jako každý rok se i letos Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice připojila k celosvětové akci s názvem Den GIS. Tentokrát připadá tento osvětově-informační den zaměřený na geografické informační systémy na středu 19. listopadu. Akce pomáhá informovat o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat, je určena především studentům středních, základních i vysokých škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

„V tento den se na naší fakultě potkají specialisté na geografické informační systémy, aby zájemce a veřejnost seznámili s tím, co jsou GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Kromě teoretických poznatků a zajímavostí nebudou chybět ani praktické ukázky nasazení GIS,“ přiblížil akci její organizátor Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., z Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní a dodal: „A stejně tomu bude na mnoha místech republiky i po celém světě.“

Den GIS pomáhá informovat o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat. Je určen především studentům středních, základních i vysokých škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Všichni zúčastnění budou moci blíže zjistit, k čemu geografické informační systémy vůbec slouží, jakým způsobem umožňují lépe porozumět všemu, co nás obklopuje a především integruje informace.

„Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody, ale také ve vzdělávacím procesu, kde slouží k poznání prostorových vazeb,“ přibližuje problematiku geoinformačních systémů Pavel Sedlák.

V šedesátiminutových tematických blocích zájemci zjistí, co je GIS, jak se provádí dálkový průzkum Země, seznámí se s navigačními systémy GPS, objeví GIS na internetu i na oddělení krizového řízení Pardubického kraje a rovněž uvidí ukázku nasazení geoinformačních systémů v praxi.

Populárně-naučná akce Den GIS probíhá na Fakultě ekonomicko-správní, zasedací místnost děkanátu fakulty bude pro zájemce otevřená do 15 hodin, přičemž poslední blok začne ve 14 hodin. Vstup na akci je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice