AVÍZO: Přednáška na Univerzitě Pardubice seznámí posluchače s dílem matematika Alana Turinga

Volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pokračuje na Univerzitě Pardubice ve čtvrtek 20. listopadu 2014 přednáškou profesora Josefa Hynka Alan Turing a jeho stroje. Přednáška je určena pro širokou veřejnost.

„Profesor Hynek se bude věnovat životu a dílu geniálního britského matematika Alana Turinga s důrazem na popis a objasnění možností výpočetního modelu, který dnes nazýváme Turingovým strojem,“ uvedl k obsahu přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednáška se koná ve čtvrtek 20. listopadu v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začíná v 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Přednáška na Univerzitě Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorskou disertační práci obhájil na MFF UK v oboru teoretická informatika. V letech 2002–2008 byl děkanem Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a od roku 2008 je rektorem této univerzity.

Vstup na přednášku je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice