Předvánoční koncert v Boskovicích

Evangelický kostel v Boskovicích se v neděli 21. prosince již zcela ponořil do vánoční atmosféry. Posluchačům krásné staré hudby se zde představil soubor Nota a Malý komorní orchestr místního gymnázia.

Nejprve se představil nový duchovní zdejší evangelické farnosti Mgr. Jiří Bureš. Přiblížil Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (1796) a především barokní hudbu: „Zde jde především o setkání s boží nádherou. Přeji hudebníkům, aby se jejich vánoční koncert vydařil.“

Úvodem zaznělo vokální provedení vánoční písně a poté se ujala slova PhDr. Helena Janíková: Napřed latinsky a pak česky přednesla úvodní slova textu slavného díla inspirovaného starozákonním textem proroka Izajáše, jehož originál pochází z Francie šestnáctého století a pokračovala: „Na roráty se chodilo do kostela denně po celou dobu adventu. Přinesené svíce ozařovaly celý kostel. Dnes je zlatá, čtvrtá neděle adventní. Na věnci hoří poslední andělská svíce. Dnes se zde setkáváme již na pátém benefičním koncertu Noty, Sboru církve evangelické za podpory občanského sdružení Jinan. Výtěžek ze vstupného půjde na aktivity studentů, na charitu českobratrské církve. Děkuji všem za dobrovolné dary.“

V první části koncertu zazněly koledy ve vokální úpravě Antonína Tučavského (*1928 †2014), jenž zesnul v září tohoto roku v Londýně. Poté skladba soudobého litevského autora Vitautase Miškinise (*1954).

PhDr. Helena Janíková všechny uvedla do Vánoc roku 1796, kdy na Štědrý den po celý den pršelo a po sněhu ani památky: „O tehdejší noci byla v kostele Povýšení svatého kříže ve starém Rožmitále poprvé provedena Česká mše vánoční – dílo rožmitálského kantora, varhaníka a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Žádné písemné doklady ani originální partitura se nedochovaly. I tak se dílo stalo brzy velmi oblíbeným. Dnes uslyšíte provedení, jež vyšlo v roce 1995 v Německu. Velkou zásluhu má František Ostrý, absolvent boskovického gymnázia. Nyní se věnuje doktorandskému studiu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bude hrát na varhany. Sólisté sboru jsou Ludmila Dohnálková – alt, Martin Pavlíček – tenor, Jan Šmatera – bass. Sopránový part přednese absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Jana Tajovská Krajčovičová. Zazpívá smíšený sbor Nota za doprovodu Malého komorního orchestru, diriguje Mgr. Martin Nerud. Přeji všem hezký umělecký zážitek, klidné zbývající dny adventu a pak již krásné svátky vánoční.“

Rozezněly se tóny starobylé barokní hudby, bezchybné provedení bylo odměněno bouřlivým potleskem nadšeného publika.

Velkolepým zakončením svátečního koncertu byl sborový zpěv všech účinkujících i diváků vestoje, při němž se chrámem nesla slova slavné koledy Narodil se Kristus Pán. Závěrem se zvedl ještě jednou dlouhotrvající vřelý potlesk.

Koncert v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Nota místního gymnázia a jeho Malého komorního orchestru důstojně odstartoval sváteční vánoční čas a zakončení roku 2014 v Boskovicích.