Malárie zmutovala a začala unikat testům. WHO doporučuje bedlivější dohled

Hlavním nástrojem boje proti malárii v Africe je používání rychlých diagnostických testů, které jsou součástí strategie „testovat-léčit-sledovat“. Vědci, kteří ve východoafrické Etiopii prozkoumali vzorky krve od více než dvanácti tisíc osob, teď ale zjistili, že testy přehlédly téměř deset procent případů malárie způsobených parazitem Plasmodium falciparum.

Plasmodium falciparum, původce malárie
Zdroj: Wikimedia Commons

Vědci zkoumali 12 572 účastníků studie, kteří žijí podél etiopské hranice s Eritreou, Súdánem a Jižním Súdánem. Pomocí nejmodernějších diagnostických metod kombinujících více přístupů včetně PCR testů zjistili, že pokud parazitovi Plasmodium falciparum chybí dva geny, uniká odhalení pomocí klasických a rozšířených RDT testů. Díky tomu se takto zmutovaný parazit může velmi snadno šířit – a zřejmě se i v Africe už šíří.

Procentuální zastoupení malárie s mutací, která uniká odhalení
Zdroj: University of North Carolina Health Care

„Naše metoda nám umožnila v extrémním rozlišení studovat bohatou genomickou informaci obklopující tyto geny, což nám usnadnilo identifikaci evolučního původu těchto delecí,“ popsali výzkumníci. Jako delece se označuje mutace, při níž se gen nemění, ale mizí. Často právě tento trik umožňuje, aby se mikroorganismy vyhnuly imunitě.

„Naše práce naznačuje, že delece vznikly v průběhu let několikrát nezávisle na sobě,“ popsal Parr. „Zjistili jsme také známky toho, že testování a léčba založená na RDT jsou příčinou nedávného nárůstu této nemoci, což umožňuje parazitům uniknout detekci.“  

Lidstvo musí na mutaci reagovat

„Našli jsme jasné důkazy, že se paraziti v poslední době vyvinuli tak, aby unikli detekci rychlými diagnostickými testy malárie podél hranic Etiopie se Súdánem a Eritreou,“ konstatuje Parr. „Falešně negativní výsledky byly běžné na více místech a bez dalšího zásahu povedou k chybné diagnóze a úmrtím na malárii.“

Současně upozorňuje, že je zapotřebí co nejdříve najít náhradní způsoby diagnostiky malárie v postižených oblastech. A jeho studie spolu s několika dalšími zatím nepublikovanými zprávami již přiměla Světovou zdravotnickou organizaci k vydání varovného prohlášení.

WHO nově doporučuje, aby všechny země s endemickým výskytem malárie zahájily a udržovaly dohled nad oběma delecemi a v případě jejich potvrzení vhodně reagovaly, aby se zabránilo zbytečné nemocnosti a úmrtnosti v subsaharské Africe.