Oteplování má dramatický dopad na vodní ptáky žijící v tropických oblastech, zjistili vědci

Tropické oblasti naší planety jsou domovem pro největší množství rostlinných i živočišných druhů. Nový výzkum australských přírodovědců ale ukazuje, že klimatické změny odsud život vyhánějí, a to velmi rychle.

Tým vedený profesorem Tatsuyo Amanem prozkoumal více než 1,3 milionu záznamů o vodních ptácích a z nich zjistil, že zvyšování teploty má dramatický dopad na množství těchto zvířat v tropických oblastech a že změna klimatu je vážnou hrozbou pro tamní bohatství života. Výsledky vyšly v odborném časopise Nature Climate Change.

„Nutně potřebujeme pochopit, jak druhy reagují na měnící se klima, a to v globálních rozměrech,“ vysvětluje Amano.

„Starší výzkumy se jen málokdy věnovaly dopadům na biodiverzitu v tropických oblastech – protože nejčastěji vznikaly v Evropě, Severní Americe, Austrálii a Arktidě,“ říká vědec. Podle něj se sice dlouhodobě předpokládalo, že tropické druhy budou na stále vyšší teploty citlivé a tedy jimi budou zranitelné, chyběly ale důkazy z pozorování v praxi.

 Příliš velké teplo

Detailní analýza obrovského množství materiálů o výskytu tropických vodních ptáků od roku 1990 do současnosti ukázala, že 69 procent těchto druhů reaguje na zvyšování teplot negativně. Záznamy pocházejí z více než stovky zemí světa a z různých regionů tropických oblastí na více světadílech.

Vědci si vybrali právě vodní ptáky, protože se relativně snadno pozorují a dají se proto využít jako měřítko dopadu klimatických změn i na ostatní druhy, ať už rostlinné, nebo živočišné. Podle Amana je na výsledcích studie dobře vidět, že vlhké tropické oblasti jsou změnami klimatu ohrožené více než jiné ekosystémy.

Omezení jednoho druhu zvířat může mít značný dopad na ostatní – a v důsledku i na člověka, například proto, že zmizí z potravinového řetězce článek, který se staral o omezování počtu škodlivého hmyzu.