Paracetamol je dobrý sluha, zlý pán. Používá se až příliš často na sebevraždy, ale zbytečně

Lidé často léčí obtíže spojené s chřipkou léky s paracetamolem. Odborníci varují před rizikem předávkováním, které hrozí zejména při kombinaci několika léků se stejnou účinnou látkou nebo nedodržení nejméně čtyřhodinového invervalu mezi dávkami.

Struktura formy II paracetamolu s diferenčním elektrostatickým potenciálem znázorněným pomocí šedých a žlutých isopovrchů
Zdroj: AV ČR

Maximální denní dávka u dospělého je čtyři gramy. Předávkování se projeví nevolností či bolestí břicha, později pod žebry na pravé straně. Vážné případy mohou končit i selháním jater nebo ledvin.

Co je paracetamol?

Paracetamol je používán od roku 1953 a v některých zemích se můžete setkat také s názvem „acetaminofen“. Na farmaceutickém trhu se objevil již v polovině 20. století a postupně v 80. letech 20. století předstihly v prodejích přípravky s paracetamolem do té doby nejužívanější aspirin. 

Hlavním mechanismem účinku paracetamolu je inhibice enzymu cyklooxygenázy 2. Tato látka v místě zánětu umožňuje vznik prostaglandinů, hormonů působících jako signály bolesti, horečky a zánětu. Když se hladina prostaglandinů v hypotalamu sníží, pacient cítí bolest méně. Nepřímo působí paracetamol také na serotoninové receptory v míše, což podporuje jeho analgetický účinek. Nástup účinku je do 30 minut od požití. 

Paracetamol je obsažen v řadě přípravků různých názvů – u nás nejčastěji v Paralenu, ale také v přípravcích Panadol, Coldrex, Ataralgin, Migralgin nebo Valetol. Mnoho pacientů nemusí vědět, že tyto přípravky paracetamol obsahují. Nevědomky se tak předávkují, postihne je nevolnost, zvracení, hrozí i selhání jater. 

„Paracetamol je relativně bezpečný lék, nemohou ho však užívat všichni stejně a za každé situace,“ upozornil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Lidé by rozhodně neměli užívat víc než dvě klasické tablety najednou. U dospělého se doporučuje maximálně jeden gram paracetamolu po čtyřech hodinách, za den maximálně čtyři gramy. U dětí se jednotlivá dávka určuje podle toho, kolik kilogramů váží, denní maximum na jeden kilogram dětské váhy je 60 miligramů.

„Paracetamol je v některých situacích opravdu nebezpečný a musí být dávkován velmi individuálně,“ potvrdil Pavel Trunečka.

Paracetamol není vhodný pro pacienty se zhoršenou funkcí jater a nelze ho kombinovat s alkoholem. Nepříznivé účinky se mohou projevit při současném užívání různých přípravků s obsahem paracetamolu. „Pacienti by se měli zamýšlet nad tím, jaké léky užívají, aby si, byť v dobré víře a ve snaze pomoci si od virózy, náhodou neublížili,“ dodal přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Jak používat paracetamol:

  1. Mnoho léků obsahuje paracetamol – neužívejte je současně.
  2. Správné dávkování se liší u dětí i dospělých a dokonce i v závislosti na vaší hmotnosti. Dítě není zmenšený dospělý, jeho tělo funguje jinak.
  3. Nekombinujte léky s obsahem paracetamolu.
  4. Paracetamol užívejte pouze ve stanovených intervalech, nezkracujte je. Paracetamol se pak může v těle hromadit.
  5. Nepoužívejte paracetamol po oslavě, plesu nebo velikonoční koledě. Alkohol násobí škodlivý účinek paracetamolu a poškozuje játra.
  6. Zvýšením dávky paracetamolu nedosáhnete většího účinku.
  7. Paracetamol v nadměrných dávkách poškozuje játra a ohrožuje váš život.
  8. O správném užívání a vhodné dávce se vždy poraďte s vaším lékárníkem.

Jak snadné je otrávit se paracetamolem?

Intoxikaci, tedy otravu paracetamolem může u dospělého vyvolat užití již 7,5 gramu tohoto léčiva – což je téměř dvojnásobek doporučené denní dávky pro dospělého, tedy například 15 tablet běžně dostupného léku obsahujícího 500 mg paracetamolu.

K závažnému jaternímu poškození dochází vždy po užití a vstřebání dávky odpovídající 350 mg paracetamolu na 1 kg tělesné hmotnosti pacienta – tato dávka odpovídá 49 tabletám, kdy každá z nich obsahuje 500 mg paracetamolu. Není proto překvapením, že je paracetamolu připisována až polovina veškerých případů akutního selhání jater.

Zejména vzhledem k jeho snadné dostupnosti je paracetamol často používán při sebevražedném jednání. Jde však o přípravek velmi nespolehlivý, právě díky tomu, jak často je zneužíván, se lékařům podařilo najít účinné cesty, jak otravu vyléčit. V případě rychlé a kvalitní péče, vč. transplantačního řešení (transplantace jater), je však úmrtnost v důsledku selhání jater nižší než 5 %.

Například ve Spojených státech každý rok dojde k otravě paracetamolem asi u 56 000 lidí. Jedna třetina těchto pacientů musí být hospitalizována na jednotce intenzivní péče a až 450 z nich nakonec v důsledku jaterního selhání umírá (asi 0,8 % z celkového počtu intoxikovaných).

Podobná situace je i v Evropě. Studie, která proběhla ve Velké Británii v letech 2000 až 2008, zaznamenala 90–150 úmrtí v důsledku intoxikace paracetamolem ročně (asi 0,2 % z celkového odhadovaného počtu všech intoxikovaných). I v této zemi je paracetamol nejčastěji užívaným lékem při sebevraždě. Rovněž Francie hlásí téměř každý rok až 9300 intoxikací paracetamolem.

Rozhovor s pacientem, který se otrávil paracetamolem

Video Rozhovor s mužem, který se otrávil paracetamolem
video

Rozhovor s mužem, který se otrávil paracetamolem

Zdroj: ČT24

Co dělat v případě otravy paracetamolem?

Existuje proti paracetamolu „protijed“? „Ano, při včasném podání látky N- acetylcystein dochází k odstranění jeho toxického metabolitu z organismu. Terapie musí být ale lékařem zahájena do 24 hodin od podání paracetamolu (maximálního účinku se dosáhne v případě, že doba prodlení není delší než 8 hodin),“ uvádí Magdaléna Kalinayová z ústavní lékárny IKEM.

N-acetylcystein je v tomto případě podáván v dávkách, které jsou řádově vyšší, než pokud je používán jako lék na podporu odkašlávání (např. v přípravcích ACC long, NAC AL 600, Mucobene gran.) a navíc je podáván formou infuze do žíly. Není-li předávkování paracetamolem řešeno včas, může skončit až jaterním selháním, což je život ohrožující stav.

„Budete-li mít jakékoli pochybnosti o volbě léku, jeho dávkování či vhodnosti způsobu jeho podávání neváhejte se obrátit na svého lékárníka. Získáte tak cenné rady pro bezpečnou a účinnou léčbu svých potíží,“ dodává Kalinayová.