Generální advokát soudu EU navrhl zamítnout slovenské a maďarské žaloby na systém kvót

Zamítnutí žalob Slovenska a Maďarska na mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót navrhl  jeho generální advokát Yves Bot. Podle něj mechanismus přijatý v září 2015 proti vůli Slovenska, Maďarska, ale i Česka, účinně a přiměřeně přispěl k tomu, že Řecko a Itálie mohly čelit důsledkům tehdejší migrační krize. Slovensko i Maďarsko se 
proti návrhu ohradily.

Migranti čekají v sicilském přístavu
Zdroj: REUTERS Autor: Antonio Parrinello/File Photo

Generální advokát soudí, že malá účinnost opatření je dána mimo jiné částečným či úplným nevykonáním napadeného rozhodnutí některými členskými státy Unie, včetně Slovenska a Maďarska. To je podle Bota v rozporu s „principy solidarity a spravedlivého rozdělení zátěže“, která pro členské státy Unie v oblasti azylové politiky platí.

Advokát došel k závěru, že rozhodnutí je nelegislativním aktem, jeho přijetí kvalifikovanou většinou členských států bylo v pořádku a k věci se nemusely vyjadřovat národní parlamenty. Přijaté opatření je podle jeho mínění pouze dočasné - systém každopádně skončí letos v září - a členské země taková dočasná opatření k řešení migrační krize přijímat mohou.
video Zpravodaj ČT: Zásadní bude rozsudek evropských soudců. Měl by padnout nejpozději v listopadu
Video Zprávy ve 12
video

Zpravodaj ČT: Zásadní bude rozsudek evropských soudců. Měl by padnout nejpozději v listopadu

Právník unijního soudu také odmítl tezi, že rozhodnutí je v rozporu se závěry summitu EU z června 2015, které hovoří o přerozdělování „na základě konsensu“. Podle něj se tyto závěry vztahují k prvnímu projektu přerozdělování 40 000 osob, na kterém se státy skutečně shodly konsensuálně, a ne až k druhé fázi programu, kde už byla menšina členských zemí přehlasována.

Unijní soud se při konečném rozhodování doporučením advokáta řídit může, ale také nemusí. 

„Slovensko je proti kvótám a vždy proti nim bude. Budeme se naopak snažit hledat řešení, které umožní migrační toky do Evropské unie snížit,“ uvedl slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák ve vyjádření, které zveřejnil na svém facebookovém profilu.

  • Unijní soud rozhodl i ve věci (ne)oprávněnosti postupu Chorvatska během  migrační krize. Chorvatské úřady měly v letech 2015 a 2016 samy rozhodovat o mezinárodní ochraně příchozích a neposílat migranty dál do Slovinska a Rakouska. Na unijní soud se v této věci obrátily slovinské a rakouské soudy.
  • Soudní dvůr EU také rozhodl, že palestinské hnutí Hamas by mělo zůstat na unijním seznamu teroristických organizací. Případ proto vrátil nižší instanci. Separatistická organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) působící na Srí Lance by naopak měla být podle soudu ze seznamu vyňata.

Video Události
video

Unijní řízení s Polskem, Maďarskem a Českem kvůli neplnění kvót jde do další fáze