Petr Pavel o rozšiřování NATO: Gruzie naplňuje kritéria přijetí, spolupráce se stupňuje

Předseda Vojenského výboru NATO generál Petr Pavel České televizi řekl, že spolupráce Gruzie s NATO se zvyšuje a že země postupně naplňuje kritéria přijetí. Některé členské státy Aliance ale připomínají pravděpodobně silně podrážděnou reakci Ruska na podobný krok v
době už tak mrazivých vzájemných vztahů Aliance s Moskvou. Gruzínci o členství dlouhodobě usilují. Společná komise NATO–Gruzie se na úrovni ministrů zahraničí sešla v pátek na summitu Aliance ve Varšavě.

Video Petr Pavel: Gruzie je iniciativní partner NATO
video

Petr Pavel: Gruzie je iniciativní partner NATO

„Pokud se vrátíme k jednomu z předešlých summitů v Bukurešti v roce 2008, tam bylo jasně řečeno, že Gruzie a Ukrajina jsou považovány za další potenciální členy. Na tom se nic nezměnilo, jak Gruzie, tak Ukrajina spolupracují s Aliancí, jsou to velice blízcí partneři. Aliance je podporuje především v jejich snaze o obnovení teritoriální integrity a suverenity a samozřejmě se také podílí na budování jejich obranných schopností.“

A nasazení Gruzie v Afghánistánu je něco, co ukazuje na její skutečný zájem?

„Gruzie je opravdu velice iniciativním partnerem. Dělá první poslední, aby dokázala, že si případné členství v Alianci zaslouží, a to nejen svými příspěvky do operací; jednu dobu byla v Afghánistánu druhým největším přispěvatelem, ale zároveň i rozsahem a tempem reforem svých ozbrojených sil. Já si myslím, že Gruzie je jedním z vážených partnerů Aliance.“

A cítíte i mezi ostatními partnery shodu na tom, že by Gruzie měla dostat šanci?

„My se řídíme pravidlem, které je dáno Chartou OSN, a to je právo na sebeurčení. Každý stát má právo si vybrat svou budoucnost, záleží jenom na tom, jak se obě strany, tedy jak stát, který má zájem vstoupit, tak Aliance, shodnou na svých bezpečnostních zájmech. A také jestli kritéria daná pro vstup do toho kterého společenství jsou naplněna. V případě Gruzie se dá říci, že se těmto kritériím velice blíží a bylo jí to mnohokrát zdůrazněno. Myslím, že úroveň spolupráce mezi Gruzií a Aliancí se neustále zvyšuje.“