Cenu za matení veřejnosti letos získal i Jaroslav Dušek

Praha - Klub skeptiků Sisyfos už podesáté rozdával Bludné balvany, anticeny pro všechny, kdo matou veřejnost, šíří nepravdy a podporují "blátivé" myšlení. Každoročními laureáty jsou léčitelé, kartáři, nebo třeba firmy, slibující nesplnitelné.

„Nejezte pravidelně a nepoužívejte opalovací krémy,“ vyzýval na internetu herec Jaroslav Dušek. Vysloužil si za to Bludný balvan. Stejnou cenu letos dostali i další, například Tomáš Pfeiffer za plán na vybudování biotronického centra. 
 
„Ta cena je hlavně o tom, aby se lidé napřed zasmáli, a pak zamysleli. A když se zamyslí, tak je napadne, že některé věci jsou opravdu nesmyslné,“ vysvětluje předsedkyně Českého klubu skeptiků Sisyfos Lenka Přibylová. Letos se kromě obvyklých šesti anticen rozdaly ještě dvě navíc: Diamantové arcibalvany za soustavné matení veřejnosti. Dostali ji psychiatr Stanislav Grof za holotropní dýchání a bývalý ministr obrany a astrolog Antonín Baudyš se svým synem.
 
Anticenu dostaly v minulých letech už všechny televize, některé noviny i časopisy. Loni balvan doputoval i do redakce renomovaného časopisu Vesmír, a to za propagaci vysoušeče zdí. Podle vedoucího redaktora Vesmíru Ivana Boháčka šlo však o omyl, protože klub cenu udělil za inzerát, nikoliv za vědecký článek.
 
Ve sbírce trofejí má Bludný balvan třeba i zpěvák Karel Gott za předpovídání budoucnosti. Anticenu dostal dále švýcarský spisovatel Erich Von Daniken za svou teorii, že lidé jsou výsledkem vesmírného experimentu, při kterém se inteligentní mimozemšťané křížili s pozemskými opicemi, aby získali novou rasu k osídlení země.
 
Český klub skeptiků je součástí mezinárodních skeptických organizací - evropského sdružení ECSO (Evropská rada skeptických organizací) se sídlem v Německu a světového sdružení CSI (Komitét pro skeptické zkoumání) se sídlem v USA. Od roku 2000 je rovněž kolektivním členem Rady vědeckých společností ČR. Vznikl v roce 1995 na podnět spisovatelky a novinářky Věry Noskové a astronoma Jiřího Grygara. Dnes má téměř 400 členů. V Praze pořádá přednášky na téma Věda kontra iracionalita. Nabízí přednášky také školám i jiným organizacím či sdružením.