V Mexiku jedná 20 000 vědců o AIDS

Mexico - V mexické metropoli začala 22. Mezinárodní konference o viru HIV a nemoci AIDS, která se poprvé pořádá v Latinské Americe. Do Mexika se sjelo více než dvacet tisíc vědců, zástupců vlád a různých organizací. O otázkách, jak zastavit rozšiřování viru HIV, jak vyvinout účinnou vakcínu a jak ji dodat všem potřebným, se budou radit do osmého srpna.

Nevládní organizace HELP in Action ve svém komuniké zdůraznila, že k zastavení epidemie AIDS je mimo jiné zapotřebí prosazovat práva žen a bojovat proti jejich diskriminaci. „Nerovnost pohlaví má přímý dopad na šíření nemoci. Chudoba, omezený přístup ke vzdělání i informacím, stejně jako diskriminační zákony brání ženám a dívkám užívat svých práv na informace, prevenci, léčbu i podporu pro předcházení nemoci,“ píše se ve zprávě nazvané Od slov k akci. Příkladem nerovného zacházení se ženami je Zimbabwanka nakažená virem HIV. „U mého manžela našli virus dříve než u mne, ale moje tety a můj zemřelý manžel odmítali používání prezervativu a tvrdili, že když za mne zaplatil jako za manželku, nemohu odmítat sexuální styky s ním, ať už bezpečné nebo ne,“ citovala ženu organizace.

Odborníci přítomní na konferenci se nicméně shodují, že k omezení postupu smrtící choroby je nutná kombinace různých prevencí: prosazovat používání prezervativů a jednorázových injekčních stříkaček, ale například i snižování počtu partnerů nebo začátek sexuálního života až v 15 letech života.

AIDS má 33 milionů lidí 

Podle statistik o šíření AIDS v posledních 11 letech podíl žen mezi osobami postiženými touto epidemií stoupl z 41 procent na 50. V subsaharské Africe ženy tvoří 61 procent nakažených dospělých. A mladí lidé mezi 15 a 24 lety dokonce 75 procent, což odpovídá konstatování, že oběti viru HIV jsou v celosvětovém měřítku čím dál tím mladší.

Podle posledních výzkumů má AIDS na světě 33 milionů lidí. Dva miliony každý rok umírají. Věk nakažených se snižuje. Největší problém mají rozvojové země - 70 % nakažených je v Africe. Je tam ale také nedostatek kvalifikovaných lékařů, sester a léků.

Jeden příklad za všechny - v Malawi má AIDS 12 % z dvanáctimilionové populace. Odborná sestra, která se o postižené stará, si vydělá 3 dolary za den. Že AIDS zůstává prioritou Organizace spojených národů, potvrdil před konferencí generální tajemník Pan Ki-mun: „V boji s nemocí musíme vyvíjet ještě větší snahu. Jde to ruku v ruce s potíráním chudoby ve světě.“

Podle prezidenta pořadatelské země Felipe Calderona není AIDS jen záležitostí veřejného zdraví, ale i veřejné morálky. „Společnost je zatím plná předsudků. Doufám, že jedním z výsledků této konference bude větší prostor pro dialog,“ prohlásil mexický prezident.

Před začátkem konference - v neděli večer - demonstrovalo v ulicích Mexika několik set lidí. Požadovali volný přístup nemocných k vakcínám a upozorňovali na to, že jsou pro chudé obyvatele rozvojových zemí často příliš drahé.