V JAR vznikla nová politická strana

Lidový kongres, nová politická strana v Jihoafrické republice sdružuje stoupence bývalého prezidenta Mbekiho, kteří se před dvěma měsíci odštěpili od Afrického národního kongresu, dominantní síly jihoafrické politiky. Za čtvrt roku proběhnou v zemi všeobecné volby, jejichž výsledky by v příštím roce mohly učinit skutečné drama.

Politická mapa Jihoafrické republiky se přepisuje. Ustavující sjezd oficiálně zahájil činnost nové strany, Lidového kongresu, anglickou zkratkou COPE. Obrací se na voliče všech ras, etnik a vyznání a profiluje se jako mocná opoziční síla.    

Mosioua Lekota, předseda strany a někdejší ministr obrany uvádí: „Poprvé od voleb roku 1994, které přinesly nový řád, se mnoho lidí tady i v zahraničí obává nového tónu politické debaty v naší zemi. Vyzýváme všechny strany k závazku, že budou respektovat právo každého Jihoafričana svobodně se zapojit do politických aktivit.“ Naráží tím na ostrý mocenský boj, který v září vyvrcholil de facto rozštěpením vládního Afrického národního Kongresu. Zcela ho ovládl Jakob Zuma, politik s minulostí poznamenanou obviněními z korupce a znásilnění, o kterém se mluví jako o příštím prezidentovi.

Pozorovatelé konstatují, že Africký národní kongres cítí sílu konkurence. Podle BBC William Mervin Gumede, jihoafrický politolog prohlásil, že Lidový kongres už teď vyvolává změny v Africkém národním kongresu. ANC se snaží být odpovědnější vůči voličům, víc s nimi konzultovat a vysvětlovat svá rozhodnutí, což se podle něj v minulosti nedělo.