U Araratu nalezena Noemova archa

Istanbul - Skupina čínských a tureckých evangelických průzkumníků tvrdí, že má nové důkazy o existenci pozůstatků Noemovy archy pod vrcholem hory Ararat. O pravosti nálezu badatelé nepochybují. Podobné tvrzení ale v minulosti přineslo už víc vědeckých týmů. Hora Ararat se nachází na pomezí Turecka, Arménie a Íránu. Podle Starého zákona na jejím vrcholu zakotvil po 40denní potopě světa Noe se svou archou, na které zachránil kromě své rodiny i jeden pár od každého živočišného druhu.

Někteří badatelé už dlouho tvrdí, že pozůstatky plavidla leží na úpatí Araratu dodnes. Teď přišel tým čínských a tureckých evangelických průzkumníků s novými důkazy. Tvrdí, že téměř na sto procent našli dřevěné pozůstatky lodi. 

„Jsme si jisti, že tyto dřevěné segmenty patří Noemově arše. Odeslali jsme vzorky na testy, není nejmenších pochyb, že jsou součástí archy,“ říká vedoucí tureckého týmu, geolog Ahmet Ertugrul. 

Video Objevena Noemova archa
video

Objevena Noemova archa

Laboratoř podle vědců potvrdila, že dřevěné úlomky jsou staré 4 800 let. Místo nálezu leží nedaleko vrcholu. Podle badatelů tak vysoko žádná obydlí nikdy nestála, i to nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o skutečnou archu.

Bible o potopě:

0"Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých druhů i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal…

Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy…

Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu."

Noemova archa
Noemova archa