Klaus si veze ze Slovenska ocenění od podnikatelů

Bratislava - Český prezident Václav Klaus převzal v závěrečný den návštěvy Slovenska ocenění, které mu za přínos k rozvoji podnikatelského prostředí udělilo Sdružení slovenských podnikatelů. V projevu před podnikateli pak kritizoval EU. Posledním bodem jeho návštěvy Slovenska byl slavnostní oběd s premiérem Ficem.

Klaus zavítal na dvoudenní návštěvu Slovenska v úterý, krátce před skončením svého druhého funkčního období. Šlo o jeho poslední zahraniční cestu ve funkci hlavy státu. „Nemohla být nikam jinam než na Slovensko. Návštěva jen demonstrovala přátelské vztahy mezi našimi zeměmi,“ řekl Klaus po schůzce s premiérem Robertem Ficem. Prezident dodal, že s Ficem hovořil zejména o evropských tématech.

Za kritiku unie si vysloužil potlesk vestoje

Ocenění Klause sdružení zdůvodnilo mimo jiné tím, že se v Československu po pádu komunismu v roce 1989 zasloužil o přechod od centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. „Bez Klause by se ekonomická transformace uskutečňovala méně přímo. Je symbolem transformace, z které těžilo i Slovensko,“ řekl prezident sdružení Ján Oravec. Klaus stál za hospodářskými reformami coby federální ministr financí a poté český premiér.

Podle Oravce si Klaus zaslouží ocenění také za to, že vystupuje proti snahám o centralizaci Evropské unie, jakož i proti zásahům států do ekonomik. Mám pocit, že my, kteří zastáváme tyto názory, jsme v menšině, reagoval Klaus, který byl za svá slova oceněn potleskem vestoje.

Český prezident, který 7. března ve funkci končí a který je znám svou kritikou Evropské unie, rovněž prohlásil, že EU není symbolem prosperity a že v současnosti „žijeme v postdemokracii“.

Klaus rovněž odmítl obavy z případných negativních dopadů opuštění eurozóny některou ze zemí platících eurem. O této možnosti se spekulovalo v souvislosti s finanční krizí, která zasáhla silně zadlužené státy. Podle Klause právě Česko a Slovensko po rozpadu společného státu na konci roku 1992 dokázaly, že měnovou odluku lze uskutečnit. „My jsme demonstrovali, že to možné je. Podmínkou je, aby se to udělalo organizovaně,“ řekl.

Sdružení slovenských podnikatelů je prvním zájmovým sdružením slovenských podnikatelů, které vzniklo po sametové revoluci v listopadu roku 1989. Sdružení je zastáncem úsporných opatření k ozdravení státních financí. Staví se přitom proti „nalévání“ peněz do ekonomik centrálními bankami, což prý pouze oddaluje řešení skutečných problémů států.


Video Telefonát Davida Miřejovského
video

Telefonát Davida Miřejovského