Příliš velké oči zřejmě vyhubily neandertálce

Londýn – Neandertálci zřejmě vyhynuli kvůli tomu, že měli příliš velké oči. Na zpracování zrakových vjemů využívali větší část mozku než moderní člověk Homo sapiens. Nezbyla jim tak kapacita na abstraktnější myšlení, díky kterému Homo sapiens nakonec přežil dobu ledovou. Tvrdí to studie britských vědců.

Vědci srovnávali lebky neandertálců a Homo sapiens. Zjistili přitom, že první skupina měla v průměru o 6 milimetrů větší oční důlky. Díky větším očím sice neandertálci viděli velmi dobře za dlouhých temných nocích, které tehdy v Evropě panovaly. Jenže díky tomu namáhali větší část mozku, tvrdí Eiluned Pearceová z Oxfordské univerzity. 

Neandertálci měli větší oči, protože přišli do Evropy z Afriky dříve, a delší dobu se proto adaptovali na zdejší podnebí s menším množstvím slunečního svitu. Naopak Homo sapiens, kteří zůstali v Africe, takovou adaptaci nepotřebovali. Neviděli sice za šera a v noci tak dobře, ale dlouhé slunné dny jim umožňovaly rozvoj přední části mozku, které je spojováno se složitějším myšlením. Teprve když měli rozvinutou tuto část mozku, rozšířili se z Afriky dál. 

Studii britských vědců najdete ZDE.


I když byli podle vědců neandertálci velmi chytří, rozhodně nedosahovali úrovně Homo sapiens. Ve stejné době, kdy neandertálci nosili pouze primitivní oblečení z kožešin, už používal Homo Sapiens jehlu a dokázal si tak vyrobit teplejší oblečení. I díky tomu přežili dobu ledovou.

„Vzhledem k tomu, že se neandertálci vyvinuli ve vyšší zeměpisné šířce, soustředil se jejich mozek především na vizuální a tělesnou kontrolu, jejich mozek už se tolik nezabýval jinými funkcemi, jako byla třeba sociální kooperace,“ vysvětluje Pearceová.

Profesor Chris Stringer z Muzea přírodní historie v Londýně doplňuje: „Podle všeho měli neandertálci menší kognitivní část mozku, což je omezovalo, včetně jejich schopnosti formovat větší skupiny. Když žijete ve větší skupině, potřebujete i větší mozek, abyste mohli rozvíjet sociální vztahy.“

Neandertálci (Homo neanderthalensis)

… byli velmi blízkými příbuznými dnešních lidí. Žili v Evropě před 250 tisíci lety. Obývali rozsáhlá území sahající od dnešní Británie na západě až po Sibiř na východě. Vyhynuli ovšem před 28 tisíci lety, především kvůli době ledové.