Chorvatsko žádá, aby tribunál v Haagu zrušil propuštění Šešelje

Záhřeb - Před dvěma týdny Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii dočasně propustil Vojislava Šešelje, a to z humanitárních důvodů. Původně se měl k soudu vrátit až s vynesením rozsudku, nyní chorvatský parlament požádal o okamžité zrušení rozhodnutí tribunálu, protože srbský ultranacionalista pokračuje „v rozsévání nenávisti a netolerance.“

Chorvatští poslanci se na žádosti shodli jednomyslně. Ve svém prohlášení vyjádřili hluboké znepokojení nad rozhodnutím propustit Vojislava Šešelje a žádají, aby trestní tribunál své rozhodnutí odvolal. Od svého návratu do Srbska má totiž Šešelj znovu radikálně a provokativně mluvit na adresu Chorvatska. „Šešelj pokračuje…v rozsévání nenávisti a netolerance, v urážení a ponižování obětí a ve veřejném vyjadřování nároků na území Chorvatska,“ uvedl chorvatský Sabor, tamní parlament.

Zpátky se neměl Šešelj držet ani v případě Srbska, konkrétně vůči jeho proevropskému vedení. Šešelj je šéfem Srbské radikální strany, která se ale dostala na okraj srbského politického spektra.

Tribunál svolil k jeho dočasnému propuštění kvůli Šešeljově nemoci. Na konci minulého roku prodělal operaci kvůli rakovině střeva, následná vyšetření objevila metastáze v játrech. Účelem propuštění tak je nezbytné ošetření ve vlasti. Podmínkou však je, že se vyhne kontaktu se svědky nebo válečnými obětmi. Musí se také vrátit k soudu, jakmile k tomu bude vyzván.

Obvinění Šešelje

V Haagu je Šešelj souzen za spoluodpovědnost za válečné zločiny spáchané během rozpadu jugoslávské federace v letech 1991 až 1995. Žalobci ho viní z účasti na etnických čistkách nesrbského obyvatelstva v Chorvatsku, Bosně a oblasti Vojvodiny. Šešelj se soudu v Haagu přihlásil sám už v roce 2003, proces začal v listopadu 2007 a skončil v březnu 2012. Samotný verdikt měl padnout v říjnu 2013, ale tribunál ho musel odložit, protože u jednoho soudce byla zpochybněna nestrannost, neboť měl tlačit na Šešeljovo odsouzení. Zvláštní haagský Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii by měl již brzy skončit svou práci. Poslední verdikt by měli soudci vynést nad Ratkem Mladičem, a to v roce 2016.