Most přes most. Holešovský zámek zpřístupní návštěvníkům unikátní památku ze 17. století

Na zámku v Holešově finišuje přestavba přístupového mostu, který byl v havarijním stavu. Nová široká rampa přes někdejší vodní příkop zakrývá unikátní raně barokní most, který stavbaři odhalili před dvěma lety. Díky nové konstrukci bude cenná památka přístupná veřejnosti. Náklady na úpravu přístupu do zámku činí sedm milionů korun, práce potrvají do konce listopadu.

Video Příjezdová rampa zakrývá původní most
video

Příjezdová rampa zakrývá původní most

Nedávno objevený most je ve velmi dobrém, prakticky neporušeném stavu. Límec mostu z kamene a cihel je dobře dochovaný, stejně jako klenby obou oblouků. Podařilo se je odkrýt po podkopání jižní strany mostu.

Podle historika a památkáře holešovské radnice Karla Bartoška stavitelé a architekti několik let zvažovali, jak most opravit tak, aby pod ním zůstal zachován i ten původní, ze 17. století.

„Nakonec přišli s lehkou skořepinovou konstrukcí, kdy se nad odhaleným a restaurovaným raně barokním mostem vytvořila nová rampa. Ale ne jako těžký zásyp, ale jako železobetonová skořepina, která se svou vrchní částí opírá o mostovku starého mostu a v bocích je průchozí. Je to jakási expozice raně barokního mostu, která ho ale současně kryje a uchovává,“ dodal Bartošek.

Původní dvouobloukový most z druhé poloviny 17. století si budou moci zájemci prohlédnout díky přístupovému točitému schodišti, které vznikne v nejbližších týdnech. Památka by se měla stát součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku. „Most je mimořádně starý, skutečně pochází z 50. let 17. století. Na Moravě jsou dochované tři takové barokní mosty. Zachoval se v autentické podobě, což je nejen moravský, ale i evropský unikát,“ zdůraznil Bartošek.

Renesanční zámek vznikl v Holešově v 70. letech 16. století na místě někdejší gotické tvrze. Na konci třicetileté války v roce 1643 zámek vyplenili a vypálili Švédi. V takovém stavu jej v roce 1651 koupil Jan Antonín hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Dokončena byla před rokem 1674.

Poslední opravy proběhly před více než 150 lety

Poslední výraznější stavební změny na zámku spadají do období pozdního klasicismu, tedy do poloviny 19. století. V roce 1948 byl zámek znárodněn, v roce 1992 ho v restituci získala soukromá majitelka. Holešovská radnice ho od ní koupila v roce 2005 za 13,4 milionu korun.

Od té doby město do jeho oprav investovalo přes 300 milionů Kč, asi třetina z této částky pocházela z dotací. Oprav se postupně dočkalo sklepení, přízemí a první patro zámku. Rekonstrukci má za sebou také nádvoří, fasády a částečně i zahrada. Na zámku se pořádají výstavy a koncerty, nádvoří a zahrada slouží k různým akcím včetně festivalů.