Kontrast. Brněnský koncertní sál propojí křehkost skla se syrovostí kamene

Nejpočetnější obsazení orchestru se sborem a 1300 posluchačů pojme koncertní sál v Brně. Architektonickou koncepci v pátek představil mezinárodní projekční tým. Stavba spojuje dvě struktury v jedné budově. Jedna masivní, tvořená sálem a zázemím orchestru, druhá prosklená a otevřená, určená pro návštěvníky.

Za ploty s plachtami se zatím skrývají jen podzemní garáže. Prostor v proluce mezi Besední a Veselou ulicí ale začíná nabírat pevné obrysy – alespoň na papíře. Projekční tým představil vizualizaci návrhu Janáčkova kulturního centra, které by mělo sloužit jako koncertní sál pro brněnské filharmonisty.

Díky oblému tvaru samotného koncertního sálu budou posluchači obklopovat pódium různou měrou ze všech stran. „Velké pódium poskytuje téměř neomezené možnosti obsazení orchestru od sólových recitálů a komorních koncertů přes početná obsazení velkých symfonií až po skladby, při kterých účinkuje i sbor,“ uvedl generální projektant Tomasz Konior.

Na střeše se stupňovitou strukturou připomínající vrstevnice v mapě vzniknou dvě terasy. Jedna s výhledem na Petrov bude určená veřejnosti, druhá, orientovaná ke Špilberku, bude sloužit hudebníkům. Architektonická koncepce počítá také s menším náměstím před sálem.

Jako první v pátek viděli architektonické návrhy členové Filharmonie Brno. Podle ředitelky Marie Kučerové bylo přijetí koncepce dobré. „Do tvůrčího procesu zasáhl i šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies, který má zkušenost se sály po celém světě a stál nedávno při otevření nové opery v Linci. V Brně vzniká naprosto unikátní stavba, jež vychází z ducha města a které přeji, aby ji orchestr a všichni Brňané vzali za svou,“ uvedla Kučerová.

První část projektu je hotová. První koncert je zatím v nedohlednu

Zatím je hotová první etapa projekční práce, koncepce. Bude se dále vyvíjet v souvislosti s limity území a legislativy. Podle Koniora byla pro architekty výzvou relativně malá parcela. Navržená stavba jako celek kopíruje nepravidelný, přibližně obdélníkový tvar parcely nad hotovými podzemními garážemi a nijak výrazně nepřevyšuje okolní zástavbu.

Kdy přesně bude sál hotový, není jasné. Nejprve je nutné dokončit projekt, pak se budou řešit všechna povolení a vybírat dodavatel stavby. Podle memoranda z 1. října 2016 stát přispěje na stavbu sálu částkou 600 milionů korun, město Brno 562 miliony a Jihomoravský kraj 100 miliony korun.