V Olomouci vystavili ostatky svaté Pavlíny, aby ochraňovala před koronavirem

V olomoucké katedrále svatého Václava jsou vystaveny ostatky svaté Pavlíny, patronky města Olomouce a také ochránkyně před morovou nákazou. Běžně se v katedrále nevystavují, k vidění jsou nyní v souvislosti s pandemií koronaviru. Věřící se u ní mohou modlit každý den, dodržet ale musejí vzájemné bezpečné vzdálenosti.

Olomoučané se k patronce svaté Pavlíně obraceli v minulosti několikrát. Největší průvod s jejími ostatky se konal v roce 1715 v období morové nákazy, kterou ve městě připomínají dva sloupy, čestný sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a Mariánský morový sloup na Dolním náměstí.

„Už v minulosti se ukázalo, že přímluva svaté Pavlíny pomohla nejen Olomoučanům před zhoubnou nemocí. Chceme se k ní obracet i nyní a prosit, aby Bůh na její přímluvu dal zdraví nemocným, aby zastavil šíření epidemie koronaviru, dal svou pomoc a útěchu všem, na které tato situace a související bezpečnostní opatření těžce doléhají, a také aby posiloval všechny, kdo v této krizi pečují o nemocné i potřebné,“ řekl olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Věřící musejí dodržet aktuální protinákazová opatření

Ostatky sv. Pavlíny ve zdobeném relikviáři jsou vystaveny na stupních hlavního oltáře v katedrále a lze je dobře vidět od mříže oddělující presbytář od zbytku chrámové lodi. Katedrála je volně přístupná denně od 7:00 do 19:00.

„Samozřejmostí přitom je, že návštěvníci dodrží všechna aktuální bezpečnostní opatření: zachovají odstup od ostatních lidí minimálně dva metry, nebudou se zdržovat ve skupinách větších než dvě osoby s výjimkou rodinných příslušníků a nezapomenou ani na roušku přes nos a ústa,“ upozornil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Svatá Pavlína
Profil

Svatá Pavlína

Ke svaté Pavlíně, mučednici z doby Diokleciánova pronásledování křesťanů, se obyvatelé Olomouce modlí už od roku 1623 jako k ochránkyni před morem. Ostatky římské mučednice popravené i s rodiči za to, že se všichni nechali pokřtít, přivezl do Olomouce jezuita Mikuláš Lancicius. Patronkou města se stala 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat.

Uctít ostatky svaté Pavlíny mohou obyvatelé města také vždy na počátku června při slavnostech města Olomouce, kdy se tyto relikvie na počest Pavlínina svátku vezou ve slavnostním průvodu ulicemi města.