Investor zastavil přípravu výstavby spalovny v centru Vsetína. Lidé ji tam nechtějí

Společnost Zásobování teplem Vsetín zastavila přípravu stavby spalovny, kterou chtěla umístit do vsetínské lokality Ohrada. Radní totiž nesouhlasí s jejím umístěním v tomto místě. Proti spalovně protestovali také místní obyvatelé, petici podepsalo pět tisíc lidí.

Ilustrační fotografie
Zdroj: ČTK Autor: Jiří Částka

Městská rada ve čtvrtek stavbu spalovny v centru odmítla. „Rada po projednání doporučila předložit zastupitelstvu materiál s návrhem usnesení, ze kterého vyplývá nesouhlasné stanovisko realizovat výstavbu spalovny v lokalitě Ohrada,“ uvedl starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Ten už dříve uvedl, že by bylo vhodné rozpracovat také variantu umístění spalovny na okraji města.

„Je nám líto, že rada města nesouhlasí s výstavbou zařízení na energetické využití odpadů v lokalitě Ohrada a nepočkala na výsledky projednávání vlivu tohoto zařízení na životní prostředí, jak bylo vedením města deklarováno. Rozhodnutí vedení města však respektujeme a přípravu výstavby ukončíme po skončení procesu EIA,“ řekl předseda představenstva společnosti Michal Chmela.

„Partnerská spolupráce s městy a obcemi je důležitější než jednotlivé investiční projekty,“ dodal. Podle něj není vyloučeno, že by spalovna mohla vzniknout v jiné části Vsetína. „Bude to však záviset na jednání s městem,“ řekl Michal Chmela.

Z centra na okraj 

Zásobování teplem Vsetín chtělo zřídit spalovnu v centru města, vzniknout měla rekonstrukcí plynové kotelny v lokalitě Ohrada. Lidé však proti tomu protestují a sepsali v tomto smyslu petici, kterou v září předali zastupitelům. Ti už červnu přijali usnesení o tom, že se nebude ve spalovně případně zpracovávat jiný odpad než ze Vsetína.

Krajský úřad v létě vrátil investorovi k přepracování dokumentaci k projektu. Požaduje například dopracovat rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části o nakládání s odpadními vodami či lépe rozpracovat část týkající se rizik a havárií. Výsledek EIA, tedy posouzení vlivu spalovny na životní prostředí, ještě není známý.

Protest proti spalovně ve Vsetíně
Zdroj: ČTK
Autor: Dalibor Glück

Zásobování teplem Vsetín zajišťuje dodávku tepelné energie pro vsetínské domácnosti, průmyslové objekty a veřejné budovy. Nové zařízení mělo primárně spalovat komunální odpad a také vyrábět teplo a elektrickou energii. Ročně by v něm bylo spáleno asi dvanáct tisíc tun odpadu.