Ostravská nemocnice otevřela nový Pavilon péče o matku a dítě

Ve Fakultní nemocnici Ostrava se ve čtvrtek otevřel nový Pavilon péče o matku a dítě za zhruba 330 milionů korun. Je propojený s Gynekologicko-porodnickou klinikou a díky jeho dostavbě bude možné zvýšit roční kapacitu porodů na 2700 až 3000. Zároveň tak získala Ostrava jedno z nejmodernějších perinatologických center v zemi, řekl přednosta kliniky Ondřej Šimetka, podle kterého se péče výrazně promění.

Video Pavilon péče o matku a dítě
video

Pavilon péče o matku a dítě

„Jsme komplexní perinatologické centrum a zároveň onko-gynekologické centrum a centrum prenatální diagnostiky. Nová budova poskytne hlavně sjednocení všech našich provozů. Před tím jsme byli ve třech různých provozech, což bylo složité jak pro pacientky, tak pro nás,“ uvedl Šimetka. Podle něj skutečnost, že vše bude umístěno pod jednu střechu, zajistí i lepší návaznost péče.

Díky dostavbě pavilonu Péče o matku a dítě se zvýší kapacita tamní stanice intermediární péče ze současných 26 na 37 míst pro rizikové novorozence. „Souběžně s investicí do přístrojového vybavení, která v případě neonatologického oddělení představovala přibližně 50 milionů korun, jsme vybudovali pracoviště, jež zcela odpovídá současným trendům moderní léčebné péče nejen o nezralé novorozence,“ řekla primářka neonatologického centra Hana Wiedermannová.

„Nově máme k dispozici 17 lůžek pro maminky. Pokoje jsou dvoulůžkové, jeden nadstandardní, kde je umožněn i pobyt tatínka.“

Hana Wiedermannová

primářka neonatologického centra

Na stanicích oddělení neonatologie je například 27 nových inkubátorů, monitorovací technika, ventilátory a další přístroje.

Stavba pavilonu se protáhla

Pavilon ale nevznikal jednoduše, protáhla se jeho výstavba, které začala v létě roku 2016, a otevření zdrželo i vybavování pavilonu. „Ukázalo se, že to technické řešení je složitější, než jsme si mysleli, musela se podkopat celá současná budova, protáhnout pod tím tunel a napojit novou budovu,“ uvedl Šimetka.

Nejkritičtější bylo období, kdy stavební práce natolik narušovaly chod v původní budově, že bylo nutné vše dočasně přestěhovat do provizorních prostor. „Museli jsme omezit péči a to je v porodnictví vždy velmi složité,“ doplnil Šimetka.

Pavilon péče o matku a dítě
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Oproti roku 2017, kdy musel být provoz na Gynekologicko-porodnické klinice kvůli přestavbě omezený, počet porodů neustále vzrůstal. Za uplynulý rok v nemocnici přišlo na svět 2443 dětí. To je nejvíce za posledních 20 let. V 98 případech se tam narodila dvojčata, v jednom případě pak trojčata.

„Počet porodů se zvedl skoro o 20 procent a my ten zájem cítíme asi pořád. Myslím, že to je dáno nejen tou novou budovou a že ženy očekávají nějaké nové podmínky, ale i tím naším celkovým přístupem. Jsme pracoviště, které má malý počet porodnických intervencí, velký respekt k přirozenému porodu,“ uzavřel přednosta.