Univerzita mapuje tvůrčí a uměleckou činnost v Olomouci. Chce zabránit odlivu talentů

Pomoci zlepšit v Olomouci podmínky pro podnikatele a firmy zaměřené na kulturu a tvůrčí činnost má nový dvouletý projekt Univerzity Palackého. Odborníci díky němu mohou analyzovat aktuální stav těchto oborů ve městě a navrhnout opatření, která zamezí odlivu talentovaných lidí z olomoucké aglomerace.

Podle prorektora Univerzity Palackého Petra Bilíka již škola na projekt získala grant od Technologické agentury ČR. „Nový projekt by měl vést k návodu, jak v Olomouci udržet talenty a jak maximálně využít lidský kapitál k proměně image města a ke zlepšení zdejšího podnikatelského prostředí,“ uvedl Bilík.

Hlavní řešitel projektu Rostislav Nétek uvedl, že Olomouc je sice líhní talentovaných lidí s nápady a vizemi, mnoho z nich však odchází do větších měst. Tomu má projekt v budoucnu zabránit.

Umělecká a tvůrčí část města utrží miliardy korun

Univerzita Palackého se už v letech 2016 a 2017 podílela na mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci a okolí. Odborníci tehdy zjistili, že místní firmy a podnikatelé v tomto oboru ročně utrží bezmála pět miliard korun. V kulturním a kreativním průmyslu na Olomoucku působí více než 1200 subjektů, které zaměstnávají na pět tisíc lidí.

Tým odborníků nyní dává dohromady veřejnou databázi zaměřenou na kulturní a tvůrčí průmysl a připravuje sérii kulatých stolů a workshopů. Hlavním výstupem by měla být unikátní specializovaná mapa, která zpracuje přehlednou strukturu přílivu a odlivu firem a pracovníků v Olomouci i přilehlém okolí.

Bilík připomněl, že kulturní a kreativní průmysl už jsou v západní Evropě výraznými tahouny ekonomik mnoha regionů a měst, jejich význam roste i v Česku. Odborníci odhadují, že na českém HDP se kreativní průmysl podílí třemi až čtyřmi procenty a na zaměstnanosti téměř pěti procenty.