Firma likvidující ostravské kaly požádala o více času. Kaly by mohly v Ostravě zůstat až do roku 2020

Společnost AVE CZ, která odtěžuje kaly z ostravských lagun a požádala již o prodloužení termínu pro jejich odvoz z Ostravy, čeká na vyjádření všech dotčených orgánů. Důvodem časového odkladu je podle společnosti mimo jiné i to, že laguny obsahovaly velké množství hlinek. Zástupci města Ostravy ale s prodlením v odvozu kalů nesouhlasí, požadují dodržení původního termínu – letošního prosince.

Zakázku jako takovou platí ministerstvo financí, dohlíží na ni ministerstvo průmyslu a obchodu. A protože jde o největší ekologickou zátěž ve městě, stanovisko musí dát i ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.

Podle mluvčí společnosti Ave Pavly Iváckové by v letošním roce měla skončit těžba a zavápňování kalů v lokalitě, čímž by se město mělo zbavit nepříjemného zápachu. Na místě by ale v případě podepsání dodatku měl zůstat vytěžený materiál.

Rada města Ostravy však požaduje dodržení původního termínu likvidace kalů, kterým je 20. prosinec letošního roku. „Společnost AVE CZ odpadové hospodářství požaduje dodatek ke smlouvě ohledně likvidace kalů s tím, že upravené a zavápněné kaly chce u lagun deponovat až do prosince roku 2020. Nesouhlasíme s neopodstatněným prodlužováním termínu sanace a požadujeme, aby práce v této lokalitě byly ukončeny v co nejkratším termínu, a to s ohledem na co nejmenší dopady na obtěžování okolí zápachem a zhoršením imisní situace v této lokalitě,“ sdělila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

„Obrátili jsme se s naším stanoviskem na ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí, státní podnik Diamo, Českou inspekci životního prostředí a oblastní inspektorát Ostrava,“ uvedla Kateřina Šebestová.

Zpracované kaly měla společnost původně převézt na meziskládku do Čáslavi. Tam je ale podle České inspekce životního prostředí nedostatečná kapacita a v časovém skluzu je i pálení na samotné koncovce v tlakové plynárně ve Vřesové.

Firma Ave má aktuálně smlouvu se státním podnikem Diamo, právě s tím chce podepsat dodatek ke smlouvě, podle kterého by měly kaly z Ostravy zmizet možná až na konci roku 2020.

Dvě desetiletí, miliardy korun, konec v nedohlednu

Vzhledem k náročnosti likvidace lagun převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát prostřednictvím státního podniku Diamo. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,6 miliardy korun. V letech 2008 až 2012 vytěžilo asi 200 tisíc tun odpadů.

Projekt Čisté Ostravy, za který stát zaplatil téměř tři miliardy, ale provázela celá řada dalších problémů. Poté, co firma roku 2012 oznámila, že oproti průzkumu je v nádržích dalších 90 tisíc tun kalů a bude potřebovat další finance, s těžbou skončila. Stát tehdy ztratil nad kaly kontrolu.

Sto tisíc tun kalů například odvezla před šesti lety firma do severních Čech na litvínovskou skládku Celio, odkud se vozily ke spalování do cementárny v Čížkovicích. Akce vyvolala velké protesty místních obyvatel. Ti státním institucím vyčítali, že je o záměrech skladovat a pálit kaly nikdo neinformoval a obávali se o své zdraví.

Na likvidaci lagun se zaměřil i Nejvyšší kontrolní úřad, který loni v listopadu konstatoval, že postup při odstraňování této ekologické zátěže je neúčinný a nehospodárný.

Odstranění zbylých 90 tisíc tun takzvaných nadbilančních kalů nakonec dostala na starost právě pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která byla vybrána ve dvoukolovém výběrovém řízení na konci roku 2015. Kaly se likvidují v tlakové plynárně Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT: Problémy s ostravskými kaly