Nevidomí mohou zjistit, jak vypadá olomoucká radnice. Její haptický model se dočkal renovace

Zpět na svém místě, tedy v chodbě olomoucké radnice, je haptický model z lipového dřeva znázorňující tuto historickou budovu. Po nutné renovaci, kterou provedl restaurátor Otakar Ručka, opět pomáhá lidem se zrakovým postižením.

Model olomoucké radnice
Zdroj: Město Olomouc Autor: Blanka Martinovská

Miniaturní kopii radnice se podařilo opravit v rámci projektu TyfloCentra Olomouc, který pomáhá při odstraňování bariér, s nimiž se potýkají handicapovaní. 

„Celý model jsme konstrukčně posílili, přidali hrubší strukturu, aby byl pro čtení lidskou rukou příhodnější,“ popsal restaurátor Otakar Ručka. Přibyly na něm věže, které více odpovídají reálné předloze. „Vybarvení zase napomáhá k lepší orientaci slabozrakým,“ dodal Ručka.

„Věřím, že haptický model, který je veřejně přístupný a je k vidění v chodbě radnice, dokáže zaujmout turisty i návštěvníky města.“

Antonín Staněk (ČSSD)

olomoucký primátor

V letošním roce se postupně renovuje všech sedm dřevěných haptických modelů, které byly pořízeny v letech 2001 a 2002. Kromě modelu radnice je již po renovaci zpět na svém místě i model baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Restaurátorský zásah čeká na zmenšeniny kostelů sv. Mořice, sv. Michala a sv. Gorazda. Opravy se dočkají v letních a podzimních měsících.

„Modely trpí častým hmatovým prohlížením a po čase vykazují známky mechanického opotřebení, prasklin i drobného poškození určitých architektonických prvků. Aby mohly i nadále důstojně sloužit, musí být opraveny,“ objasnil Petr Bradáč z TyfloCentra Olomouc.

Svou předlohu má i katedrála svatého Václava 

Podobných modelů je v regionu více, v lednu byla například odhalena zmenšenina přerovského zámku, kde sídlí také Muzeum Komenského. Stejně jako skutečná stavba obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky a je doplněna stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu.

Model přerovského zámku se zařadil k dalším haptickým modelům památek v Olomouckém kraji, jejichž cílem je zpřístupnit specifickými formami lidem se zrakovým postižením významné historické památkové objekty. V letech 2010 až 2015 tak vznikl například model Svatého Kopečku, olomoucké radnice, olomouckých kostelů svatého Michala, Mořice a pravoslavného chrámu svatého Gorazda.

Zrakově postižení si mohou prostřednictvím speciálního modelu udělat představu i o podobě Klášterního Hradiska a katedrály svatého Václava. Z jiných projektů již dříve vznikl také model zámku ve Velkých Losinách a Bouzova, uvedli zástupci TyfloCentra.