Zákaz odběru povrchových vod zkomplikoval život koupališti ve Šternberku. Zachránil ho vrt

V Olomouckém kraji stále platí kvůli suchu zákaz odběru povrchových vod. Týká se například zalévání zahrádek či napouštění bazénů. A také městského koupaliště ve Šternberku, které muselo hledat jiné vodní zdroje. 

Video Problémy s vodou na Olomoucku
video

Problémy s vodou na Olomoucku

Koupaliště ve městě podle redaktorky České televize Moniky Fleischmannové v dřívějších letech odebíralo vodu z nedalekého potoka. Ten je nyní však už téměř vyschlý. Areál přitom denně spotřebuje dvacet kubíků vody. Aktuálně se tak podle zjištění České televize bazén napouští vodou z nedalekého 27 metrů hlubokého vrtu, který se hloubil teprve na jaře.

Zákazy odběru povrchových vod vydaly šternberská radnice i olomoucký magistrát. Povrchovou vodu nesmí lidé odebírat ani na Přerovsku.

Vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka již dříve podotkl, že vodu nelze od začátku srpna odebírat z řeky Bystřice a Prusovického potoku, kde výrazně klesly hladiny. „Spolupracujeme s obcemi, aby se tyto informace dostaly k občanům,“ uvedl Loyka.

Zásobování pitnou vodou se zákazy netýkají

Zákaz odběru povrchových vod platí ve Šternberku a jeho okolí od druhého srpnového týdne. „Na celém území obce s rozšířenou působností Šternberk platí zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních ploch. Je zakázáno vodu odebírat na zálivku zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů a kropení sportovišť,“ potvrdila mluvčí radnice Irena Černocká.

Zákaz se podle Černocké týká i držitelů platných povolení k odběru povrchové vody. Zákaz odběru povrchové vody se naopak nevztahuje na povolené odběry, jejichž účelem je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou.

„V současné době je na významných vodních tocích Sitka a Bystřice překročen ukazatel sucha. Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější. Těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně.“

Irena Černocká

mluvčí šternberské radnice

Stop stav odběru povrchových vod šternberská radnice zdůvodnila výrazně nízkým průtokem ve vodních tocích, který se pohybuje pod hranicí sucha již několik dní. Pokles průtoků ve vodních tocích už na některých místech ohrožuje vodní živočichy. Rybáři podle Loyky museli z nejvíce postižených částí Trusovického potoku na Olomoucku přemístit ryby a další vodní živočichy do náhradní lokality.

Suché počasí sužuje celý Olomoucký kraj. Kvůli suchu a poklesu hladiny spodních vod je v několika obcích v okolí Konice na Prostějovsku zakázáno používat pitnou vodu z veřejného vodovodu k zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut. Zákaz, který na návrh Moravské vodárenské vydal městský úřad v Konici, platí do 30. září. Přerovský magistrát zakázal provoz malých vodních elektráren i odběr povrchové vody až do odvolání.