Začne likvidace 7000 tun toxických kalů. Odstranění ekologické katastrofy zaplatí i stát

Zhruba sedm tisíc tun kalů z lagun po chemičce Ostramo, které jsou přes šest let uskladněny v areálu bývalých papíren ve Vratimově u Ostravy, začnou likvidovat najaté odborné firmy. Skládku tento týden Moravskoslezský kraj předal sdružení firem SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství, které vyhrálo výběrové řízení na likvidaci.

Video Skládka přestane lidem ztrpčovat život
video

Skládka přestane lidem ztrpčovat život

Podle Miroslavy Chlebounové z krajského úřadu by tak ekologická zátěž měla zmizet ještě letos. Lidé si na zápach v oblasti dlouhodobě stěžovali, někteří upozorňovali rovněž na zdravotní problémy, které dávali do souvislosti se skládkou.

„Nemohli jsme v létě sednout na balkon, pověsit prádlo. Jsem onkologický pacient, přičítám to působení tohoto… (kalů, pozn. red.).“ 

Věra Hurtová

obyvatelka Vratimova

„Nejpozději do konce října letošního roku by si mohli vratimovští občané oddechnout. Odtěžena a následně zlikvidována bude nejen samotná deponie materiálu, ale i přilehlý násep u železniční vlečky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová (ANO).

„Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá téměř 40 milionů korun, z nichž větší část pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat.“

Miroslava Chlebounová

zástupce Moravskoslezského kraje

Veřejnou zakázku kraj vyhlásil loni v říjnu. Podle Chlebounové se chtěl na likvidaci dohodnout s městem, což se ale nepodařilo. „Kraj se proto rozhodl odstranit tuto ekologickou zátěž na vlastní náklady,“ řekla Chlebounová.

Materiál navezly do Vratimova v letech 2010 a 2011 soukromé firmy. Upravoval se tam a odvážel ke koncovému využití. Uskladněn tam je zřejmě nelegálně. Po úpadku jedné ze společností, které se na této aktivitě podílely, se k deponii několik let nikdo nehlásil. Dosud se tak nepodařilo určit, komu vlastně patří. Kraj podal trestní oznámení na neznámého pachatele, policie však věc odložila.

Materiál se rovnou spálí

Od předání lokality má zhotovitel maximálně tři měsíce na odtěžení a odvezení materiálu a deset měsíců na jeho likvidaci termickou cestou.

„V průběhu celé akce nesmí být vytvořena žádná účelová mezideponie. Naložený materiál tak bude odvážen rovnou do zařízení, kde dojde k jejich energetickému využití,“ doplnila Uvírová.

Odtěžený materiál, který se bude zpracovávat v tlakové plynárně ve Vřesové na Sokolovsku, se bude přepravovat po železnici. Materiál směřující do spalovny v Ostravě se na místo likvidace bude vozit nákladními automobily.

Video Vratimovské kaly
video

Vratimovské kaly